mobile_sub_menu
booking_engine
 • sub_menu
image_header
 • main_content_covid
  mobile_main_content
  main_content_header
  main_content_header_top_left
  main_content_header_bottom_left
  main_content_header_top_right
main_content_alert
main_content_1
 • PRIVACYBELEID VOOR

  PRIVACYBELEID WEB

  Laatste wijziging: Januari 2022

  Dit privacybeleid is van toepassing op de web https://www.thbhotels.com.

  Wij verzoeken u dit aandachtig te lezen. Hierin treft u belangrijke informatie aan betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u onder de huidige regelgeving op dit gebied bezit. 

  Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde bij te werken ten gevolge van beslissingen genomen door het bedrijf, en tevens om te voldoen aan eventuele veranderingen in de wetgeving of jurisprudentie. Mocht u vragen hebben of heeft u verdere toelichting nodig over ons Privacybeleid of uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde kanalen.

  U verklaart dat de door u verstrekte gegevens, nu of in de toekomst, correct en waar zijn en u verplicht zich alle wijzigingen daarvan mee te delen. In het geval dat u persoonsgegevens van derden verstrekt verplicht u zich daarvoor van tevoren toestemming voor te vragen en hen te informeren over de inhoud van dit beleid.

  In het algemeen moeten de velden van onze formulieren die als verplicht worden aangeduid, worden ingevuld om uw verzoeken te kunnen afhandelen.

  1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

  Verwerkingsverantwoordelijke TURISMO Y HOTELES DE BALEARES, S.L.,

  CIF/NIF (Belastingnummer): C.I.F: B-57189110

  Postadres  Vía Alemania 14, 6º Postcode 07458 Can Picafort, Balearen, Spanje.

  Telefoon: 971850033

  E-mail: [email protected]

  In het geval dat u een verblijf boekt in een van onze hotels, is het hierboven vermelde bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die daarmee verband houden Hieronder volgen de identificatiegegevens van die bedrijven:

   

  HOTEL GRAN PLAYA S.L.U. (Hotel THB Gran Playa)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B07011372

  [email protected]


  SIBU S.A (Hotel THB Gran Bahía)

  Registered Office Address: C/ Almirante Cervera, 1, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F. A07036205

  [email protected]

   

  GUYA PLAYA S.A (Hotel THB Guya Playa)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07218159

  [email protected]

   

  HOTEL CALA LLITERAS S.A. (Hotel THB Cala Lliteras)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07034523

  [email protected]

   

  DOS PLAYAS S.L. (Hotel THB Dos Playas)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B07025356

  [email protected]

   

  LHOTSE INVESTMENTS S.A. (Hotel THB Sa Coma Platja)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07408248

  [email protected]

   

  HOTEL FELIP 1890 S.L.U. (Hotel THB Felip)

  Maatschappelijke zetel:  Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B57786360

  [email protected]

   

  HOTEL MARÍA ISABEL S.A. (Hotel THB María Isabel)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07024995

  [email protected]

   

  SES FONTANELLES S.A. (Hotel THB El Cid)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07020753

  [email protected]

  PROM. PUERTO DE ALCUDIA, S.L. (Hotel THB Bamboo Alcudia)
  Maatschappelijke zetel: C/ Corcega, 302-4ª-2A, 08008 Barcelona (España)

  N.I.F.  B07180391

  [email protected] 

  LOS MOLINOS DE IBIZA S.A. (Hotel THB Los Molinos)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07010176

  [email protected]

   

  CAN GUSTI S.A. (Hotel THB Naeco Ibiza)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07163611

  [email protected]

   

  APARTHOTEL BAHIA S.L.U. (Hotel THB Ocean Beach)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B57412132

  [email protected]

  INMOBILIARIA AGAR, S.A.U. (HOTEL THB San Fermín)

  Maatschappelijke zetel: C/ San Fermin, 11, 29630, Benalmádena (España)

  N.I.F. A-29015831

  [email protected]

  INVERSIONES FINANCIERAS PONENT S.A. (Hotel THB Flora)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07161508

  [email protected]

  HOTEL ROYAL PLAYA BLANCA S.L.U. (Hotel THB Royal)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B57868085

  [email protected]

  INVERSIONES TURÍSTICAS PLAYA BLANCA S.L. (Hotel THB Tropical Island)

  Maatschappelijke zetel: c/ Fragata, 2, 35510 Playa Blanca - Lanzarote  (España)

  N.I.F.  B35660232

  [email protected]

  CTS HOTEL V, S.L. (Hotel THB Lanzarote Beach)

  Maatschappelijke zetel: Pl. el Janubio, 2, 35508 Costa Teguise, Las Palmas

  N.I.F.  B- 72959950

  [email protected]

   

  Voor alle vragen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van THB HOTELS op [email protected]

  2 WAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT EN WAT IS DE RECHTSGROND DAARVOOR?

  Uw gegevens worden om de volgende redenen verwerkt:

  • Beheren van de reserveringen en het verlenen van de gevraagde diensten.
  • Online check-in
  • Behandelen van vragen en klachten
  • Administratie en beheer van web
  • Call Center
  • Statistische doeleinden en kwaliteitsbeheer
  • Geconsolideerde klantgegevens van de keten
  • Beheercontrole en analyse van zakelijke gegevens
  • Verzending van niet gepersonaliseerde commerciële communicaties en beheer van de distributielijsten (segmentatie)
  • Opstellen van een commercieel profiel voor het personaliseren van de diensten en de commerciële communicaties van de keten.

  Personaliseren van de web reclame.

  Hieronder treft u gedetailleerde informatie aan over al deze doeleinden.

  2.1 Beheren van de reserveringen en het verlenen van de gevraagde diensten. THB HOTELS verwerkt de gegevens die u verstrekt tijdens uw aanvraag voor een reservering of diensten voor het beheren van die reserveringen en de gevraagde diensten.

  Welke gegevens worden hiervoor verwerkt en hoe werden die verkregen?

  De gegevenscategorieën die THB HOTELS voor deze doeleinden verwerkt behoren tot de volgende categorieën:

  • Identificatiegegevens, ID-kaart/Paspoort, geboortedatum, contactgegevens (telefoon, e-mail en adres) van de houder van de reservering;
  • Gegevens van de reservering of aanvraag van diensten zelf (Hotel, verblijfsdata, aantal en leeftijden van de gasten en de gevraagde diensten);
  • Gegevens betreffende de betaalmiddelen;
  • Gegevens over de transacties van goederen en diensten.

  Deze gegevens zijn of rechtstreeks van u afkomstig via het reserveringsformulier, van de aanvragen die u indient via onze webformulieren of via ons call center, ofwel van derden die de in uw naam de reservering hebben verricht, of de diensten hebben aangevraagd, zoals bijvoorbeeld het reisbureau waar u uw verblijf heeft geboekt.

  De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het afhandelen van uw reservering en het uitvoeren van de logiesovereenkomst, het verlenen van de gevraagde diensten, of voor het op uw eigen verzoek verrichten van de precontractuele maatregelen.

  De financiële gegevens en de transacties van goederen en diensten worden verwerkt voor boekhoudkundige- en administratieve doeleinden, en voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen op boekhoudkundig- en fiscaal gebied.

  De reserveringsgegevens worden opgenomen in de databanken van THB HOTELS, met als doel het beheren en analyseren van zakelijke gegevens, verzenden van commerciële communicaties en het opstellen van commerciële profielen (+ info in het onderdeel “Geconsolideerde klantgegevens van de keten”)

  2.2. Online Check-in. Overeenkomstig de huidige wetten inzake de controle van reizigers hebben hotels de verplichting de informatie van alle reizigers die daar verblijven te registreren. Die informatie wordt verzameld via het toegangsformulier dat de gasten moeten invullen, en die wordt dan vastgelegd in een register van reizigers dat door het hotel aangehouden moet worden en ter beschikking van de bevoegde autoriteiten moet worden gesteld. Het toegangsformulier bevat de volgende gegevens: voor- en achternamen, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, documentnummer en -type van het legitimatiebewijs, datum van afgifte daarvan, datum van aankomst en handtekening.  

  De gegevens verstrekt op het online chek-in formulier worden doorgegeven aan het hotel van bestemming. De online check-in functionaliteit maakt het mogelijk het toegangsformulier van het hotel van tevoren in te vullen om zo het inchecken in het hotel soepeler te laten verlopen. Het gebruik van de online check-in is optioneel en is niet van invloed op uw toegang tot het hotel. In het geval dat u geen gebruik maakt van deze functionaliteit, dient u het toegangsformulier bij aankomst in te vullen. 

  De verwerking van de informatie is noodzakelijk voor het voorinvullen van het toegangsformulier, en geschiedt op basis van de toestemming gegeven door het gebruik van deze functionaliteit.  

  2.3. Behandelen van vragen en klachten. De gegevens die u ons verstrekt voor uw vragen en klachten worden verwerkt om uw verzoeken te behadelen en eventuele klachten af te handelen.

  De verwerking van eventuele gezondheidsgegevens die u in uw klacht heeft verstrekt geschiedt op grond van artikel 9.2 f) van de AVG, omdat de verwerking daarvan noodzakelijk is voor het indienen, uitvoeren of het verdedigen van klachten. 

  In het geval dat uw klacht of vraag diensten betreft die verleend zijn door derden, wordt die doorgegeven aan de desbetreffende leveranciers.

  En ook kunnen naargelang de aard van de klacht of vraag, kan de bestemming van de gegevens vermeld in die vraag of klacht onder andere overheden of openbare instellingen, officiële organen, procureurs rechters of verzekeringsinstellingen zijn. 

  Onze web heeft ook een virtuele assistent (Velma). Als u een gesprek begint met Velma, verwerken wij de gegevens die u in de chat verstrekt, en ook uw e-mail om contact met u te kunnen opnemen over uw verzoek, vraag of klacht. Deze chatfunctie wordt verzorgd door het Franse bedrijf Quicktext SAS, gevestigd op 64 rue Jean Pierre Timbaud in Parijs 75011, Frankrijk. De gegevens verkregen door de virtuele assistent zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

  Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de logiesovereenkomst, het op uw verzoek verrichten van de precontractuele maatregelen, of voor de verdediging tegen klachten van klanten. 

  2.4. Administratie en beheer van web: Wij verwerken de navigatiegegevens (IP adressen of sessies) voor het administreren en beheren van de veiligheid van de Web. Deze verwerking geschiedt op grond van ons gerechtvaardigd belang de veiligheid van de Web te garanderen. Dat belang is uitdrukkelijk erkend in artikel 49 AVG. Bij de afweging van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden is er rekening mee gehouden dat deze verwerking overeenkomt met algemene veiligheidspraktijken en geen ernstige bedreiging vormt voor de betrokkenen.  

  2.5. Call Center: Alle gesprekken naar ons Call Center en door onze agenten worden om veiligheidsredenen en wegens kwaliteitsbeheer opgenomen. Als u niet wenst dat het gesprek wordt opgenomen kunt u dat melden aan de agent die u helpt.

  De opnames worden binnen een termijn van maximaal 365 dagen gewist, behalve wanneer die langer bewaard moeten worden voor het behadelen van mogelijke incidenten of klachten: Het voorgaande is onverminderd de tijd die nodig is verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking, of de termijnen voorzien in de toepasselijke wetsbepalingen na te komen.

  Toegang tot de inhoud van de opnames hebben uitsluitend de hoofden van het Call Center, en degenen die daar toegang toe moeten hebben om uw klacht correct in behandeling te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld, onze juridische afdeling of onze Functionaris Gegevensbescherming. 

  De gesprekken worden opgenomen op grond van ons gerechtvaardigd belang, om aan de ene kant de inhoud van de gesprekken gevoerd door onze klanten en agenten aan te kunnen tonen, in het bijzonder in verband met het afsluiten van producten of diensten en het behandelen van uw klachten of claims en, aan de andere kant, voor het beoordelen en beheren van de kwaliteit van onze klantenservice.  

  Bij de afweging van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden is bepaald dat de verwerking verenigbaar is met de redelijke verwachting van onze klanten, aangezien het een algemeen toegepaste praktijk is, en omdat deze opnames ook in het voordeel kunnen zijn van de betrokkenen zelf, bijvoorbeeld in geval van een discrepantie over de reservering of claims daarvan, en omdat die geen ernstige bedreiging vormen voor zijn privacy, omdat de betrokkene zich kan verzetten tegen de verwerking, het beperkte aantal personen dat toegang heeft tot de opnames, en de beperking van de periode dat de bewaard mogen worden. 

  2.6. Statische doeleinden en kwaliteitsbeheer. Met het doel de kwaliteit van de diensten en producten te beoordelen, stelt THB HOTELS statistieken op, op basis van de samengevoegde gegevens verkregen uit de transactiegegevens en navigatiegegevens op de Web (IP adres, bezochte pagina’s of verrichte handelingen) + info in ons cookiesbeleid.

  Deze verwerking wordt verricht op grond van ons gerechtvaardigd belang in het beoordelen en beheren van de kwaliteit van onze diensten en producten.

  Bij de afweging van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden is bepaald dat de verwerking slechts weinig impact heeft op de privacy van de betrokkenen, aangezien die overeenkomt met de redelijke verwachtingen daarvan, en omdat die geen ernstige bedreiging vormen omdat die geschiedt uitgaande van samengevoegde gegevens en met instemming van de betrokkenen met betrekkingen tot de criteria door middel van het gebruik van cookies.

  KWALITEITSCONTROLE. THB HOTELS is voornemens opiniepeilingen te houden, alhoewel het invullen daarvan niet verplicht is.

  Voor het beoordelen van het toepassen van de normen van de hotelketen THB en de kwaliteit diensten en producten aangeboden aan hun klanten, THB HOTELS kan tevredenheids- of opiniepeilingen doen onder de gasten. In het geval dat die zich in de peilingen identificeren, door bijvoorbeeld hun naam of kamernummer op te geven, zal THB HOTELS het HOTEL informeren zodat er contact met hen kan opnemen in verband met de klachten of suggesties die zij op het formulier aangegeven hebben. Tevens kan THB HOTELS de verstrekte contactgegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor hetzelfde doeleinde. Deze verwerkingen geschieden op grond van het gerechtvaardigd belang van het HOTEL en THB HOTELS voor het beoordelen en beheren van de kwaliteit van diensten en producten aangeboden door de keten, en om de klantenservice te verbeteren.

  Welke afweging is er gemaakt inzake dit belang tegenvoer uw rechten en vrijheden?

  • Bij de afweging van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden is het volgende bepaald:
  • De verwerking is verenigbaar met de redelijke verwachting van de betrokkenen aangezien het klanten van THB keten zijn die na het indienen van een klacht of suggestie inzake de geleverde dienst vrijwillig hun identificatiegegevens hebben verstrekt. Tevens zijn de gegevens die gebruikt worden om contact op te nemen met die klanten verstrekt door de betrokkenen zelf.
  • De impact van de verwerking op de privacy van de betrokkenen is gering aangezien het doel van het contact beperkt is tot het oplossen van de klachten of het bespreken van de suggesties ingediend door de betrokkenen en omdat dit doeleinde ook gunstig is voor hen, omdat het de kwaliteit van dienstverlening en het niveau van de klantenservice verhoogd.

  2.7. Geconsolideerde klantgegevens van de keten. De gegevens van reserveringen, en de gegevens gegenereerd door uw verblijven in de hotels van de THB keten worden opgenomen in de databanken eigendom van THB HOTELS.

  Welke gegevens worden geconsolideerd?

  De volgende gegevenscategorieën van de klanten worden geconsolideerd:

  • Identificatiegegevens: voor- en achternamen, identiteitsbewijs (type, nummer, datum van afgifte) land van verblijf, postadres, voor verzending of facturering, e-mail, fax, mobiel telefoonnummer;
  • Gegevens van persoonlijke aard: geslacht, geboortedatum en -land, gegevens over het gezin (gezinssituatie: kinderen geboortedatum daarvan, meerder- of minderjarig, partner), taal;
  • Gegevens van hun reserveringen (hotels data verblijf, aantal en leeftijd van de gasten en diensten aangevraagd in de reservering) en consumptie tijdens het verblijf (aankopen, gebruik van de diensten, geconsumeerd eten en drinken gebruik van de voorzieningen);
  • Gegevens verstrekt in claims en klachten;
  • Gegevens van transacties van goederen en diensten:
  • Economische, financiële gegevens en die van verzekeringen (wij kennen de waarde van ingehuurde diensten en de geselecteerde betaalwijze)

  Deze gegevens worden geconsolideerd in de systemen van THB HOTELS gelegen in de Europese Unie.

  Het doeleinde van deze consolidatie is het beschikken over een klantenregister voor de hele keten, de formaten te uniformeren en de informatie te coderen voor een centraal beheer van de operationele processen die gebruikt worden in alle hotels, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van de toegangsformulieren van de reizigers aan de bevoegde autoriteiten, wanneer dat vereist is conform de geldende regelgeving.

  Deze consolidatie geschiedt op grond van het gerechtvaardigd belang erkend in artikel 48 AVG, inzake de doorgifte van persoonsgegevens binnen een concern voor interne administratieve doeleinden.

  Welke afweging is gemaakt van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden?

  Bij de afweging van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden is het volgende bepaald:

  • De verwerking is verenigbaar met de redelijke verwachting van de betrokkenen aangezien het klanten van THB keten zijn en de verwerking geschiedt binnen het kader van de relatie aangegaan met die keten.
  • De impact van de verwerking op de privacy van de betrokkenen is gering gelet op het doeleinde, de beperkte bewaartermijn van deze gegevens en technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om het gebruik van die gegevens voor commerciële doeleinden te verhinderen, inclusief het opstellen van profielen, zonder toestemming van de betrokkenen (+ info over de bewaartermijnen in het onderdeel: Hoe lang worden uw gegevens bewaard?)

  De geconsolideerde gegevens worden ook gebruikt voor de hieronder weergegeven doeleinden:

  BEHEERCONTROLE EN ANALYSE VAN ZAKELIJKE GEGEVENS

  THB HOTELS verwerkt de uit de geconsolideerde klantgegevens verkregen informatie voor het maken van rapporten en het analyseren van zakelijke gegevens voor bedrijfsinformatie (business intelligence) doeleinden en beheercontrole. Deze analyses en rapporten leveren resultaten op in de vorm van samengevoegde gegevens, en worden gebruikt voor het opstellen van statistieken en prognoses om zakelijke besluitvorming te vereenvoudigen, processen te optimaliseren, het rendement van de door het concern aangeboden toeristische producten te meten en om commerciële strategieën te bepalen.

  Deze verwerking geschiedt op grond van ons gerechtvaardigd belang van THB HOTELS te kunnen beschikken over een geconsolideerd overzicht van hun business voor het nemen van bedrijfsbesluiten en voor interne administratieve doeleinden van het concern.

  Welke afweging is gemaakt van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden?

  Bij de afweging van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden is het volgende bepaald:

  • Artikel 48 AVG erkent het gerechtvaardigd belang van de doorgifte van persoonsgegevens binnen een concern voor interne administratieve doeleinden.
  • De verwerking is verenigbaar met de redelijke verwachting van de betrokkenen aangezien het klanten van THB keten zijn, en de verwerking geschiedt binnen het kader van de relatie aangegaan met die keten.
  • De impact van de verwerking op de privacy van de betrokkenen is gering aangezien er p het doeleinde, de beperkte bewaartermijn van deze gegevens en de passende technische en organisatorische maatregelenzijn genomen om de identificatie van de personen en het opstellen van profielen zonder toestemming van de betrokkenen onmogelijk te maken.

  2.8 Verzenden van niet gepersonaliseerde commerciële communicaties en distributielijsten (segmentatie)

  THB HOTELS verwerkt de door de klanten van de keten verstrekte identificatie- en contactgegevens, tezamen met de gegevens van hun hoedanigheid als klant en taal voor het zenden van niet gepersonaliseerde commerciële communicaties over de toeristische producten en diensten aangeboden door de keten en het beheer van hun distributielijsten.

  De consolidatie van deze informatie voor de vermelde doeleinden geschiedt op grond van het gerechtvaardigd belang van THB HOTELS voor het opbouwen en exploiteren van commerciële databank van de klanten voor rechtstreekse marketing doeleinden.

  Welke afweging is gemaakt van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden?

  Bij de afweging van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden is het volgende bepaald:

  • In artikel 47 AVG wordt aangegeven dat de verwerking van persoonsgegevens voor marketing doeleinden beschouwd kan worden als verricht wegens gerechtvaardigd belang. Artikel 48 AVG erkent het gerechtvaardigd belang van de doorgifte van persoonsgegevens binnen een concern voor interne administratieve doeleinden.
  • De verwerking is verenigbaar met de redelijke verwachting van de betrokkenen aangezien het klanten van THB keten zijn en de verwerking geschiedt binnen het kader van de relatie aangegaan met die keten, omdat er al een contractuele relatie bestaat voor het verzenden van de commerciële communicaties die betrekking hebben op de toeristische producten of diensten van de keten zelf.
  • De impact van de verwerking op de privacy van de betrokkenen is gering, aangezien er slecht een beperkt aantal gegevens wordt verwerkt en het mogelijk is bezwaar te maken tegen de verwerking op het moment dat de gegevens verzameld worden, en ook in de commerciële communicaties zelf.

  De verzending van commerciële communicaties van de keten via elektronische middelen geschiedt op grond van art. 21.2 van de Wet 34/2002, van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce ter uitvoering van de Richtlijn 2002/58/EG (e-privacy Verordening) in Spanje.

  Te allen tijde kunt u verzoeken dat u van de distributielijsten van de keten verwijderd wordt, gebruik makend van de link die daarvoor in onze communicaties is opgenomen, of door een e-mail te zenden aan: [email protected]

  Voor het beheren van de distributielijsten stelt THB HOTELS een classificatie op van de communicaties uit hoofde van uw hoedanigheid van klant binnen de keten en de taal. Deze verwerking geschiedt op grond van het gerechtvaardigd belang van THB HOTELS tot het segmenteren van de geadresseerden van zijn communicaties.

  Welke afweging is gemaakt van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden?

  Bij de afweging van dit belang ten opzichte van uw rechten en vrijheden is het volgende bepaald:

  • De verwerking is verenigbaar met de redelijke verwachting van de betrokkenen, aangezien omdat het een aanvullende verwerking is voor het verzenden van commerciële communicaties en om de geadresseerden de mogelijk hebben die te ontvangen in een formaat en inhoud die afgestemd is op taal en markt.
  • De verwerking vormt geen ernstige bedreiging voor de privacy van de betrokkene, omdat het een eenvoudige classificatie is gebaseerd op objectieve criteria waaruit geen nieuwe informatie over de betrokkenen kan worden opgemaakt, omdat de passende technische en organisatorische maatregelenzijn genomen die het opstellen van commerciële profielen, voorspellingen of een analyse van individueel gedrag over het geheel van de klantgegevens van de keten onmogelijk maakt, als de betrokkenen geen toestemming hebben gegeven voor het verwerken van hun gegevens voor dit doel. Tevens behouden de betrokkenen de controle over hun informatie omdat hun te allen tijde de mogelijkheid wordt geboden bezwaar te maken tegen de ontvangst van commerciële communicaties.

  RESERVERINGEN OPVRAGEN: Als u dat wenst kunt u ons verzoeken of wij de informatie van het zoeken naar een reservering terughalen en per e-mail naar u zenden in het geval u die niet had afgerond. In dat geval halen wij uw e-mail en informatie over de zoekopdracht die u heeft verricht terug. Om dit laatste te doen gebruiken wij technische cookies, hier treft u meer informatie aan over ons cookiesbeleid. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doeleinde verwerkt. Deze verwerking geschiedt op grond van uw toestemming. Het niet verlenen of het intrekken van die toestemming is niet van invloed op uw toegang tot de Web of de verlening van gevraagde diensten.

  2.9 Opstellen van een zakelijk profiel voor het personaliseren van de diensten en commerciële communicaties van de keten.

  Het opstellen van een zakelijk profiel en het personaliseren van onze diensten en communicaties is gebaseerd op de toestemming waarom gevraagd wordt. Het intrekken van die toestemming is niet van invloed op de dienstverlening die u mocht hebben afgesloten.

  Indien u ingestemd hebt met de personalisatie van de diensten en communicaties van de keten, krijgt THB HOTELS inzage in de gegevens die u gegenereerd hebt tijdens uw verblijf in het hotel zodat die kunnen worden opgenomen in uw zakelijk profiel.

  Welke gegevens worden opgenomen in mijn profiel?

  Het profiel dat is opgesteld door THB HOTELS consolideert de volgende gegevens die gegenereerd zijn door uw reservering bij en verblijf in de hotels van de keten:

  • Identificatie- en contactgegevens: voor- en achternamen, land van verblijf, postadres, e-mail, fax, mobiel telefoonnummer;
  • Gegevens van persoonlijke aard: geslacht, geboortedatum en -land, nationaliteit, gegevens over het gezin (gezinssituatie: kinderen geboortedatum daarvan, meerder- of minderjarig, partner), taal;
  • Gegevens van de transacties van goederen en diensten: Gegevens van de reservering (hotels data verblijf, aantal en leeftijd van de gasten en diensten aangevraagd in de reservering) en consumptie tijdens het verblijf (aankopen, gebruik van de diensten, geconsumeerd eten en drinken gebruik van de voorzieningen);
  • Voorkeuren aangeven tijdens het verblijf (als u bijvoorbeeld om een bepaald soort kussen hebt gevraagd)
  • Gegevens verstrekt in eventuele claims of klachten;

  De gegevens betreffende gezondheidstoestand of andere bijzonder categorieën als religie of geloof, of de gegevens over betaalmiddelen, bijvoorbeeld bankpassen die u tijdens uw verblijf hebt verstrekt worden nooit e te nimmer in het profiel opgenomen.

  Tevens wordt uw profiel aangevuld met de gegevens verkregen uit uw deelname aan acties of met de profielen of analyses verkregen via het observeren van uw navigatie op de Web door middel van het gebruik van technische en soortgelijke cookies.

  THB HOTELS gebruikt die profiel voor:

  • Personaliseren van de behandeling en de diensten verleend door de hotels van de keten, zoals bijvoorbeeld u feliciteren voor uw verjaardag, of om rekening te houden met de voorkeuren die u heeft uitgesproken tijdens uw verblijven. Wat houdt deze personalisatie in?

  De hotels van de keten waar u contact mee opneemt of een dienst inhuurt, raadplegen uw profiel om uw aanvraag en de levering van die dienst te personaliseren. Deze personalisatie wordt gedaan volgens de normen van de keten bepaald door THB HOTELS. Uw profiel wordt alleen bekeken wanneer u de hotels van de keten contacteert of daarmee een interactie hebt, en dat wordt gedaan via de tool voor klantrelatiebeheer (CRM) van THB HOTELS in de Europese Unie. De gegevens van uw profiel worden niet opgenomen in de systemen van de hotels van de keten die het raadplegen. De keten heeft de passende technische en organisatorische maatregelenzijn genomen om een correcte graad van bescherming van uw verwerkte persoonsgegevens te garanderen, door o.a. het gebruik van beveiligede verbindingen, een strenge controle van de toegang daartoe en het instellen van normen voor de persoon die bevoegd zijn die informatie in te zien. Voor meer informatie over deze garantie kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

  • Het personaliseren van onze aanbiedingen, rekening houdend met uw consumptieprofiel, bijvoorbeeld, voor het bepalen van de tijden van het jaar dat u gewoonlijke in onze hotels verblijft ,of het soort product dat u kan interesseren rekening houdend met uw voorgaande reserveringen of de handelingen die u hebt verricht op de Web (bijvoorbeeld producten gericht op familievakanties als u met uw gezin hebt gereisd, of verblijven die verband houden met producten die u hebt bekeken op onze Web zonder die af te sluiten). Die profiel wordt ook gebruikt voor het maken van bijzondere aanbiedingen gebaseerd op de frequentie waarmee u reserveert, de ingehuurde producten en de uitgegeven bedragen.

  Ook al worden er geen geautomatiseerde geïndividualiseerde besluiten genomen die een rechtsgevolg hebben voor onze klanten, of die op gelijksoortige wijze sterk raken op basis van dit profiel, hierbij informeren wij u dat u overeenkomstig hebt bepaalde in artikel 22 van de Verordening (EU) 2016/679 het recht hebt bezwaar te maken tegen het nemen van dergelijke besluiten.

  Deze verwerkingen en gegevensstromen geschieden op grond van de verleende toestemming, zonder dat deze toestemming van invloed is op de dienstverlening. Te allen tijde kunt u uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]

  2.10. Personalisatie van de webreclame.

  Indien u ingestemd hebt met het gebruikt van advertentiecookies, verwerken wij de informatie die gegenereerd wordt door uw navigatie (IP-adres, bezochte pagina’s en op de Web verrichte handelingen) voor het analyseren van uw handelingen op de Web met het doel een zakelijk profiel op te stellen voor het personaliseren van de inhoud van onze advertenties.

  Deze verwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor het plaatsen van deze soort cookies, en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via het configuratiescherm van de web, of het wijzigen van de privacy opties van uw webbrowser of terminal. + info over het gebruikt van cookies en soortgelijke technologieën treft u aan in ons cookiesbeleid.

  3 AAN WIE WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN?

  Uw gegevens worden in de hierboven beschreven situaties alleen doorgegeven aan bedrijven van het THB concern, of aan derden wanneer dat wettelijk verplicht is, als u daar vooraf toestemming voor heeft verleend of wanneer dat noodzakelijk is om de door u aangevraagde diensten te kunnen verlenen. Te weten:

  Wij geven de reserveringgegevens door aan het hotel van bestemming. Deze doorgifte van de gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de reservering of voor het toepassen van de precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkenen zelf.

  Het HOTEL geeft de toegangsformulieren van de gasten door aan de bevoegde autoriteiten wanneer het daartoe verplicht is volgens de gezondheidswetgeving, of de controle van reizigers geldend in het grondgebied waar het hotel zicht bevindt.

  In het geval dat uw reservering aanvullende diensten bevat die door derden leveranciers worden geleverd of uw aanvragen van toepassing zijn op die soort diensten, worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor het afhandelen van die reservering/verzoek om beschikbaarheid uitsluitende voor dit doel doorgegeven aan de desbetreffende leveranciers. En wanneer dit noodzakelijk worden uw klachten doorgegeven aan de leveranciers van de diensten waarop die van toepassing is. Tevens kunnen, naargelang de aard van de klacht, de gegevens doorgegeven worden aan o.a. overheden of openbare instellingen officiële organen, procureurs, rechters en rechtbanken of verzekeringsinstellingen. Deze doorgiftes zijn noodzakelijk ofwel voor het leveren van de ingehuurde diensten of voor het toepassen van precontractuele maatregelen op uw verzoek, of wel voor het indienen, uitvoeren van of verweer tegen klachten.

  Als u daarmee ingestemd hebt geven wij uw identificatie- en contactgegevens (voor- en achternamen, e-mail en gereserveerde verblijfsdata) door aan ons partnerbedrijf op Ibiza: Ice Mountain Ibiza S. L., (hierna te noemen: O Beach Ibiza) gevestigd op het adres Camí des Molí, 12-14 – 07820-Sant Antoni de Portmany, Ibiza, Balearen, Spanje, voor het verzenden van de commerciële communicaties over activiteiten en diensten. Deze communicatie geschiedt op grond van de toestemming de gevraagd wordt op het reserveringsformulier. Het niet verlenen van toestemming of die intrekken is niet van invloed op het uitvoeren van de reservering in onze hotels. Te allen tijde kunt u verzoeken dat die gegevens niet langer voor commerciële doeleinden worden gebruikt door een e-mail te zenden naar [email protected]. Voor meer informatie over de verwerking van de gegevens door de leverancier kunt u het privacybeleid daarvan raadplegen op diens website: https://www.obeachibiza.com/es/politica-de-privacidad/

  4 HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

  In het algemeen bewaren wij uw gegevens gedurende de tijd dat de relatie die u hebt met het hotel van bestemming en THB HOTELS duurt, en, in ieder geval gedurende de termijnen voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen en de tijd de noodzakelijk is om eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking na te komen. Uw gegevens worden verwijderd wanneer die niet langer nodig of dienstig zijn voor de doeleinden waarvoor de verzameld werden.

  En in specifieke gevallen:

  Bewaren wij de economische gegevens van de transacties van goederen en diensten, gegenereerd tijdens uw verblijf zoals vereist wordt door de geldende boekhoudkundige en fiscale regelgeving.

  Om de huidige regelgeving na te komen bewaart het hotel van bestemming de gastenregisters gedurende de termijn bepaald door die regelgeving, en minimaal 5 jaar.

  De gezondheidsgegevens die de klanten het hotel hebben verstrekt zodat er tegemoet kan worden gekomen aan bepaalde bijzondere behoeften worden dagelijks verwijderd voor de gasten die niet in het hotel overnachten en in het geval het gasten zodra hun verblijf is beëindigd.

  De gesprekken gevoerd met de chatbot op de Web worden bewaard zolang het nodig is om het verzoek, vraag of klacht te kunnen behandelen en zullen binnen een periode van maximaal een jaar verwijderd worden.  

  De geconsolideerde klantgegevens opgeslagen in de tool voor centraal hotelbeheer PMS worden 5 jaar bewaard.

  De door THB HOTELS voor commerciële doeleinden verwerkte gegevens opgenomen in commerciële profielen worden bewaard zolang er geen bezwaar is gemaakt tegen de verwerking of een verzoek tot wissing daarvan is ingediend. De dragers waarop het bestaan van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is vastgelegd, zoals ondertekende formulieren, logs van de verzending van elektronische formulieren, check-in bladen worden bewaard gedurende de periode van de verwerking en de voorgeschreven termijnen die van toepassing zijn.

  De gegevens die door THB HOTELS verwerkt worden voor beheermanagement en analyses van de zakelijke gegevens worden zonder tijdslimiet bewaard.

  De vervaldata van de op onze Web gebruikte cookies staand vermeld in ons cookiesbeleid.

   

  5 WAT ZIJN UW RECHTEN?

  U heeft het recht een bevestiging ontvangen of wij wel of niet uw persoonsgegevens verwerken, en in dat geval, daarin inzage te hebben. Tevens kunt u verzoeken dat uw gegevens gerectificeerd worden als die incorrect zijn of dat incomplete gegevens gecompleteerd worden, en ook kunt uw wissing daarvan verzoeken wanneer o.a., de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de verzameld werden.

  Onder bepaalde voorwaarden en wegens redenen die verband houden met uw eigen situatie kunt u zich ook verzetten tegen het verwerken van uw gegevens. In dat geval verwerken wij de gegevens niet langer, behalve in het geval dat dat noodzakelijk is wegens wettelijke vereisten die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het indienen, uitoefenen en verdedigen tegen claims.

  En ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een verzoek indienen tot gegevensoverdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  U kunt de toestemming die u had verleend voor bepaalde doeleinden, zonder dat dit van invloed is op de legaliteit van de verwerking van de verwerking gebaseerd op de eerder door u verleende toestemming.

  Te allen tijde kunt u uw toestemming intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketing, inclusief het opstellen van commerciële profielen. In dat geval verwerken wij uw gegevens niet langer voor die doeleinden. Tevens heeft u het recht bezwaar te maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming die rechtsgevolgen voor u kan hebben of die u ernstig raken, wanneer dit recht zich voordoet overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de Verordening (EU) 2016/679.

  Als u niet langer commerciële communicaties van het concern wenst te ontvangen kunt u de link die daartoe is voorzien in onze communicaties of een e-mail zenden naar het volgende e-mailadres: [email protected]

  Om te verzoeken dat u zakelijk profiel niet langer wordt gebruikt kunt u een e-mail zenden naar het volgende e-mailadres: [email protected]

  Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit U kunt de lijst met contactgegevens van de Europese Bureaus voor Gegevensbescherming vinden op de website van Europese Commissie op: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

  Om uw rechten uit te oefenen moet u ons per post of via e-mail een verzoek sturen naar de adressen vermeld in het onderdeel “Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?”

  Voor meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen ga naar de website van het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming (https://www.aepd.es).

  PRIVACYBELEID VOOR COMMERCIËLE COMMUNICATIES

  Dit privacybeleid is van toepassing op onze commerciële mededelingen.
  Wij verzoeken u dit aandachtig te lezen. Hierin treft u belangrijke informatie aan betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u onder de huidige regelgeving op dit gebied bezit.  
  Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde bij te werken ten gevolge van beslissingen genomen door het bedrijf, en tevens om te voldoen aan eventuele veranderingen in de wetgeving of jurisprudentie. Mocht u vragen hebben of heeft u verdere toelichting nodig over ons Privacybeleid of uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde kanalen.

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?  De verwerkingsverantwoordelijke is TURISMO Y HOTELES DE BALEARES, S.L., met BTW-nummer B-57189110 met zetel op het adres Vía Alemania 14, 6º Postcode 07458 Can Picafort, Balearen, Spanje.
  U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op [email protected]

  2. Welke persoonlijke informatie vergaren wij? 
  De gegevens die gebruikt worden voor het opstellen van commerciële profielen worden verkregen:

  • Uit de formulieren die u invult en de aanvragen die u indient;
  • Uit profielen en analyses verkregen uit de navigatie van de gebruikers op de website, of die aangemeld zijn of niet. Dit kan het gebruik van technologieën voor het traceren van navigatiegewoonte (voor meer informatie, zie ons cookiebeleid);
  • Uit uw deelname aan handelsacties, zoals bijvoorbeeld, prijsvragen of promoties.
  • Uit de aangeschafte producten of diensten.

  De gegevenscategorieën bestaan meestal in:

  • Identificatie- en contactgegevens;
  • Gegevens over persoonlijke kenmerken, zoals geslacht, geboortedatum en –land, nationaliteit en taal;
  • Economische- en transactiegegevens;
  • Gegevens met betrekking tot uw contactgeschiedenis met ons;
  • Gegevens over uw voorkeuren en het klantenprofiel en gegevens van de commerciële follow-up;
  • Geconsolideerde gegevens gegenereerd door de navigatie van de gebruikers, bijvoorbeeld het IP-adres van waaruit men op de web surft, weblogbestanden, de bezochten sites of handelingen verricht op de web. Daartoe gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën die het traceren van navigatiegewoontes kan inhouden.
  • Geolokalisatiegegevens.
  • Gegevens van de bankpas die noodzakelijk is om de reservering te betalen of die te waarborgen, en ook voor het betalen van het verblijf of de daarmee samenhangende diensten.
  • Gegevens van uw sociale profiel en gegevens gegenereerd door uw gebruik van sociale netwerken, die u met ons wilt delen, zoals bijvoorbeeld, andere contactgegevens, afbeeldingen, likes en opmerkingen.

  3. Waarom maken wij profielen aan en voor welke doelen verwerken wij gegevens? 
  De gegevens die wij verkrijgen uit de commerciële profielen helpen ons onze klanten en gebruikers beter te leren kennen en begrijpen om hun ervaring te verbeteren, door middel van een analyse en verbetering van de kwaliteit van onze diensten evenals de personalisering daarvan. Wij gebruiken die ook om u gepersonaliseerde commerciële mededelingen te zenden en voor het opstellen van statistieken, enquêtes en het verbeteren van onze producten en diensten.
  De navigatiegegevens van de gebruiker worden doorgegeven voor het maken van een follow-up van bezochte sites en de campagnes te kunnen aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. De doorgegeven informatie is anoniem en bevat geen identificatiegegevens van de gebruiker.

  4. Aan wie kunnen wij uw gegeven meedelen? 
  Wij geven uw gegevens alleen door als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
  De bedrijven die de hotels die beheerd worden door TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L., exploiteren maar uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en/of de hierboven vermelde doelen. 
  Leveranciers van TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. of van bedrijven die de hotels uitbuiten voor het naar behoren voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of de hierboven vermelde doeleinden. 
  Partners en bedrijven die samenwerken met TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L., voor het verwezenlijken van de hierboven vermelde doeleinden en/of, in het geval dat u dar toestemming voor verleent, het verzenden van commerciële mededelingen.

  5. Wettelijke basis van de verwerking
  Het opstellen van commerciële profielen, de personalisering van onze diensten en het verzenden van aanbiedingen en commerciële mededelingen geschiedt op basis van uw toestemming zonder dat het intrekken daarvan van invloed is op het verlenen van de gecontracteerde diensten.
  De verzending van niet gepersonaliseerde commerciële mededelingen, zoals bijvoorbeeld, nieuwsbrieven en het verzamelen van statistieken en samenstellen van hoogstaande enquêtes is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belang en de evaluatie en promotie van onze diensten.

  6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
  De profielen en de gegevens die verwerkt worden voor commerciële doeleinden worden actief bewaard zolang de belanghebbende zijn toestemming niet intrekt of de wissing daarvan verzoekt en, in ieder geval, gedurende de periodes voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen en gedurende de tijd die noodzakelijk is de eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking na te komen. De dragers waarop uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor die doelen is vastgelegd, zoals ondertekende formulieren, logbestanden van de verzending van elektronische formulieren, zullen bewaard worden gedurende de verwerking en de toepasselijke voorgechreven termijnen.

  7.   Welke rechten heeft u?
  U heeft het recht een bevestiging ontvangen of wij wel of niet uw persoonsgegevens verwerken, en in dat geval, daarin inzage te hebben. Tevens kunt u verzoeken dat uw gegevens gerectificeerd worden als die incorrect zijn of dat incomplete gegevens gecompleteerd worden, en ook kunt uw wissing daarvan verzoeken wanneer o.a., de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de verzameld werden. 
  Onder bepaalde omstandigheden kunt u beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens nodig voor het indienen, de uitoefening of verdediging tegen claims of met het oog op de bescherming van rechten van anderen. 
  Onder bepaalde voorwaarden en wegens redenen die verband houden met uw eigen situatie kunt u zich ook verzetten tegen het verwerken van uw gegevens. In dit geval verwerken wij de gegevens niet langer, behalve in geval van noodzakelijke wettelijke vereisten die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het indienen, uitoefenen en verdedigen tegen claims.
  Toch kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketing, inclusief het opstellen van commerciële profielen. In dat geval verwerken wij uw gegevens niet langer voor die doeleinden. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen van de legaliteit van de verwerking van de verwerking gebaseerd op uw voorafgaande toestemming daarvoor. 
  En ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een verzoeken indienen tot gegevensoverdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming of een andere bevoegde autoriteit. 
  Om uw rechten uit te oefenen moet u ons per post of via e-mail naar de adressen vermeld in het onderdeel “Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?” een verzoek sturen tezamen met een afschrift van uw identiteitsbewijs of een ander geldig document dat uw identiteit aantoont.
  Om uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van onze commerciële mededelingen hoeft u zich alleen maar af te melden via de link in onze nieuwsbrieven of een door een e-mail te zenden naar: [email protected]
  U treft meer informatie aan over uw rechten en hoe die uit te oefenen op de website van het Spaanse Bureau Gegevensbescherming: https://www.aepd.es.
  Voor het laatst bijgewerkt: mei 2018

  PRIVACYBELEID CURRICULA VITAE

  Wij verzoeken u dit aandachtig te lezen. Hierin treft u belangrijke informatie aan betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u onder de huidige regelgeving op dit gebied bezit. Mocht u vragen hebben of heeft u verdere toelichting nodig over ons Privacybeleid of uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde kanalen. U verklaart dat de door u verstrekte gegevens, nu of in de toekomst, correct en waar zijn en u verplicht zich alle wijzigingen daarvan mee te delen. In het geval dat u persoonsgegevens van derden verstrekt verplicht u zich daarvoor van tevoren toestemming voor te vragen en hen te informeren over de inhoud van dit beleid.           

  Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?  

  Verantwoordelijke:  Turismo y hoteles de Baleares, S.L. (THB Hotels)

  Postadres: Vía Alemania, 14 – 6  Can Picafort 07458 

  Telefoon/Fax:  +34 971 85 00 33 / +34 971 85 14 24

  E-mail:  [email protected]

  Waarom verwerken wij uw gegevens?  Uw gegevens worden verwerkt voor het managen en de controle van onze selectieprocessen van personeel.

  Hoe hebben wij uw gegevens verkregen? Uw cv werd ons verschaft, dan wel rechtstreeks door u, dan wel via de arbeidswebsite waarop u zich heeft ingeschreven om deel te nemen aan ons selectieproces.

  Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Wij bewaren uw CV tot 1 jaar gerekend vanaf de laatste bijwerking daarvan, en daarom moet u als u wilt blijven deelnemen aan onze selectieprocessen een nieuwe CV indienen. Desalniettemin bewaren wij uw gegevens gedurende de termijnen voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen en gedurende de tijd die nodig is de eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking na te komen.

  Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven? Wij geven uw gegevens niet door behalve wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn, of nadat u daarvoor toestemming heeft verleend.

  Wettelijke basis van de verwerking. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw wens deel te nemen aan onze selectieprocessen van personeel en ons legitiem belang voor het managen daarvan.

  Welke rechten heeft u? U heeft het recht een bevestiging ontvangen of wij wel of niet uw persoonsgegevens verwerken, en in dat geval, daarin inzage te hebben.

  Tevens kunt u verzoeken dat uw gegevens gerectificeerd worden als die incorrect zijn of dat incomplete gegevens gecompleteerd worden, en ook kunt uw wissing daarvan verzoeken wanneer o.a., de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de verzameld werden.

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens nodig voor het indienen, de uitoefening of verdediging tegen claims of met het oog op de bescherming van rechten van anderen.       

  Onder bepaalde voorwaarden en wegens redenen die verband houden met uw eigen situatie kunt u zich ook verzetten tegen het verwerken van uw gegevens. In dit geval verwerken wij de gegevens niet langer, behalve in geval van noodzakelijke wettelijke vereisten die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het indienen, uitoefenen en verdedigen tegen claims.

  U kunt de toestemming die u voor bepaalde doeleinden heeft verleend intrekken zonder dat dat van invloed is op de legaliteit van de verwerking gebaseerd op de toestemming die voor de intrekking was verleend, en u kunt een klacht indienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming. Wij delen u mede dat de Europese Verordening betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens u ook het recht tot gegevensoverdraagbaarheid toekent.

  Om uw rechten uit te oefenen moet u ons per post of via e-mail naar de adressen vermeld in het onderdeel “Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?” een verzoek sturen tezamen met een afschrift van uw identiteitsbewijs of een ander geldig document dat uw identiteit aantoont.

  Voor meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt uitoefen, ga naar de website van het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming: https://www.aepd.es

  PRIVACYBELEID KLANTEN EN GASTEN

  Laatste wijziging juni 2018

  Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking verricht door THB HOTELS. Wij verzoeken u dit aandachtig te lezen, hierin treft u informatie aan over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u de huidige regelgeving op dit gebied toekent. Dit beleid is gepubliceerd op https://www.thbhotels.com/nl/privacybeleid-commerciele en is tot uw beschikking in de receptie van het hotel, alwaar u ook daarvan een afschrift kunt opvragen om dat te bewaren.

  In het algemeen moeten alle velden op onze formulieren die als verplicht zijn aangeduid ingevuld worden om uw verzoek in behandeling kunnen nemen.

  1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens?

  De verwerkingsverantwoordelijken van de gegevens van klanten en gasten van het hotel zijn:

  Het bedrijf dat het hotel waar u verblijft uitbaat (hierna te noemen: het HOTEL), de identificatie- en contactgegevens kunt u opvragen bij de Receptie van het hotel en op de URL en, THB HOTELS (TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L.), en de respectievelijke verantwoordelijkheden van het HOTEL en THB HOTELS (TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L.), zijn de volgende:

  Het HOTEL is verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van het hotel, zoals het administratief beheer en de boekhouding van het hotel; het beheer van de reserveringen, van de geboekte overnachtingen en ingehuurde dienstverlening, evenals het afhandelen van klachten van klanten.

  THB HOTELS is verantwoordelijk voor de verwerking die betrekking hebben op het THB merk en het managen van hotels op ketenniveau, zoals bijvoorbeeld:

  • Definiëren en controleren van de normen die gehanteerd worden door de hotels van de keten, en controle van het bestuur van de onderneming;
  • Kwaliteitscontrole en -verbetering op ketenniveau;
  • Commerciële uitbating van de gegevens van klanten en gebruikers van de merken van de groep, bijvoorbeeld voor het verzenden van commerciële communicaties.

  2. Welke persoonlijke informatie verkrijgen wij?

  De gegevens die wij verwerken worden verkregen:

  • uit de door u ingevulde formuleren en de gedane verzoeken, bijvoorbeeld, uw reserveringen of serviceaanvragen;
  • uit de informatie die verstrekt wordt bij het inhuren van onze diensten;
  • uit de informatie gegenereerd door uw verblijf en het verlenen van die diensten.

  Deze gegevens worden dan wel rechtstreeks door u verstrekt, dan wel door derden die namens u verzoeken behandelen, zoals bijvoorbeeld, het reisagentschap dat uw verblijf gereserveerd heeft.  

  De gegevenscategorieën bestaan meestal in:

  • Identificatie- en contactgegevens, ID of paspoort en handtekening;
  • Gegevens over persoonlijke kenmerken, zoals geslacht, geboortedatum en –land, nationaliteit en taal;
  • Economische- en transactiegegevens;
  • Gegevens met betrekking tot uw contactgeschiedenis met ons;
  • Gegevens over uw voorkeuren en het klantenprofiel en gegevens van de commerciële follow-up;
  • In voorkomend geval, gezondheidsgegevens voor gebruik Miniclub. Bijvoorbeeld: medicijnen die de minderjarige moet innemen.
  • De hotels die SPA behandelingen of miniclub diensten voor kinderen aanbieden mogen de gezondheidsgegevens die door de klanten zelf verstrekt zijn verwerken om aan bijzondere behoeften tegemoet te kunnen komen, zoals bijvoorbeeld, allergieën of het innemen van medicijnen.

  3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

  Het HOTEL verwerkt uw gegevens voor het afhandelen van uw reserveringen en verblijven, het verlenen van de door u gecontracteerde diensten en ter nakoming van de wettelijke verplichtingen. Met uw toestemming, verzamelen wij beelden van uw ervaringen bij ons om die te plaatsen op sociale netwerken, in hotel- en bedrijfscatalogi, evenals voor de geschreven en de online pers.

  THB HOTELS verwerkt uw gegevens voor het beheer van de hotelketen. Dit omvat de analyse van bedrijfsgegevens en bedrijfsinformatie verkregen uit geconsolideerde gegevens van klanten en gasten van de hotels van de keten, controle van het bedrijfsmanagement, statistische doeleinden en verbetering van de kwaliteit van de diensten van de groep en het verzenden van commerciële communicatie van THB HOTELS en externe partners in de toeristische sector. Met de doelstelling om de ervaring van onze klanten te verbeteren, bijvoorbeeld door onze services of aanbiedingen te personaliseren, kunnen wij op basis van de verstrekte informatie een bedrijfsprofiel opstellen . Op basis van dat profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen.

  Bij wijze van kwaliteitscontrole kan THB HOTELS opiniepeilingen houden, hoewel het invullen daarvan niet verplicht is.

  4. Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?

  Uitsluitend in de volgende gevallen geven wij uw gegevens voor administratieve doeleinden of wanneer dat noodzakelijk is om u de door u aangevraagde diensten te kunnen verlenen aan andere bedrijven van de groep door: als dat wettelijk verplicht is, nadat u daarvoor toestemming heeft verleend. Bijvoorbeeld: in het geval dat u in uw reservering aanvullende diensten verzoekt die door derde leveranciers verleend worden of wanneer het verzoek dat u indient betrekking heeft op die diensten, worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van die reservering/aanvraag tot beschikbaarheid doorgegeven aan de desbetreffende leveranciers, en uitsluitend voor dat doel.

  Als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen worden de beelden die tijdens uw verblijf gemaakt zijn openbaar gemaakt via sociale netwerken, catalogi en bedrijfspublicaties en papieren- en online pers.

  Tevens wordt er informatie over uw verblijf verstrekt aan de autoriteiten of veiligheidsdiensten wanneer dat vereist is conform de huidige regelgeving op het gebied van veiligheid en toezicht op reizigers van het land waar die zich bevinden.

  5. Wettelijke basis van de verwerking

  Het HOTEL verwerkt uw gegevens krachtens de uitvoering van de logies- of dienstenovereenkomst en het nakomen van de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder voor wat betreft de toepasselijke regelgeving op het gebied van boekhouding, belastingen, toerisme, veiligheid en toezicht op reizigers.

  Het opnemen en verspreiden van de door het HOTEL georganiseerde animaties en activiteiten waarin de personen geïdentificeerd kunnen worden, kan alleen gedaan worden met toestemming van de belanghebbenden.
  Het management van de hotels op ketenniveau is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van THB HOTELS in het verwerken van samengevoegde gegevens van klanten en gasten van de keten voor interne administratieve doeleinden en voor toezicht en beheer, en ook voor het beoordelen en promoten van de diensten van de groep.

  Het via elektronische middelen verzenden van aanbiedingen en commerciële communicaties over producten en diensten van THB HOTELS, samenwerkende derden en het opstellen van commerciële profielen en de personalisatie van diensten, geschiedt op basis van de toestemming waarom u verzocht werd, zonder dat het intrekken daarvan van invloed is op het verlenen van de gecontracteerde diensten

  6. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

  De gegevens van de klanten en gasten worden gedurende de tijd dat de relatie die zij hebben met het HOTEL en THB HOTELS duurt, en, in ieder geval gedurende de termijnen voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen en de tijd de noodzakelijk is om eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking na te komen. Uw gegevens worden verwijderd wanneer die niet langer nodig of dienstig zijn voor de doeleinden waarvoor de verzameld werden.

  De gegevens die verwerkt worden met commerciële doeleinden blijven van kracht zolang er geen verzoek tot wissing daarvan wordt ingediend. De gegevensdragers waarop uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden is vastgelegd, zoals ondertekende formulieren, logbestanden van de verzending van elektronische formulieren, incheckformulieren worden bewaard gedurende de verwerking daarvan en de toepasselijke vervaltermijnen.

  7. Welke rechten heeft u?

  U heeft het recht een bevestiging ontvangen of wij wel of niet uw persoonsgegevens verwerken, en in dat geval, daarin inzage te hebben. Tevens kunt u verzoeken dat uw gegevens gerectificeerd worden als die incorrect zijn of dat incomplete gegevens gecompleteerd worden, en ook kunt uw wissing daarvan verzoeken wanneer o.a., de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de verzameld werden.

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die nodig zijn voor het indienen, de uitoefening of verdediging tegen claims of met het oog op de bescherming van rechten van anderen.

  Onder bepaalde voorwaarden en wegens redenen die verband houden met uw eigen situatie kunt u zich ook verzetten tegen het verwerken van uw gegevens. In dat geval verwerken wij de gegevens niet langer, behalve in het geval dat dat noodzakelijk is wegens wettelijke vereisten die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het indienen, uitoefenen en verdedigen tegen claims.

  Toch kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketing, inclusief het opstellen van commerciële profielen. In dat geval verwerken wij uw gegevens niet langer voor die doeleinden. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen van de legaliteit van de verwerking van de verwerking gebaseerd op de eerder daartoe door u verleende toestemming.

  En ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een verzoek indienen tot gegevensoverdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming of een andere bevoegde autoriteit.

  Om uw rechten uit te oefenen moet u ons per post of via e-mail een verzoek sturen naar de adressen vermeld in het onderdeel “Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?”, tezamen met een afschrift van uw identiteitsbewijs of een ander geldig document dat uw identiteit aantoont.

  Om uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van onze commerciële mededelingen kunt u zich afmelden door simpelweg een e-mail te sturen naar: [email protected].

  Voor meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen ga naar de website van het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming: http://www.agpd.es.

   

  INFORMATIE OVER HET PRIVACYBELEID VAN HET CALL CENTER

  Verwerkingsverantwoordelijke: De verwerkingsverantwoordelijke is: Turismo y Hoteles de Baleares, S.L.

  Doeleinde van de verwerking: Het doel van de verwerking is het managen van de relatie met de klanten, hun aanvragen in behandeling te nemen, en het afhandelen van hun reservering, het nakomen van de wettelijke verplichtingen en het verbeteren van de kwaliteit.

  Wettigheid: De rechtsgrond voor de verwerking is het bestaan van een contractuele relatie of de toepassing van precontractuele maatregelen en ons gerechtvaardigd belang in het waarborgen van de veiligheid van de transacties en het beoordelen van onze dienstverlening.

  Ontvangers: Wij geven uw gegevens uitsluitend door als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, en met uw voorafgaande toestemming, aan andere bedrijven van THB HOTELS voor interne administratieve doeleinden of wanneer dat noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld aan leveranciers die de aanvullende diensten verlenen waarom u verzocht heeft in uw reservering, of die genoemd worden in uw klacht of claim.

  Rechten: U heeft recht om inzage, rectificatie, wissing of overdraagbaarheid van uw gegevens te vorderen, evenals een beperking van de verwerking daarvan, ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, daarnaast kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  Aanvullende informatie: De opnames worden bewaard zolang dat noodzakelijk en relevant is voor de doeleinden vermeld in de paragraaf “Doeleinde van de verwerking”. Deze zullen binnen een maximumtermijn van 5 jaar vernietigd worden, dit onverminderd het feit dat deze bewaard moeten worden gedurende de termijnen die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van eventuele incidenten of die voorzien zijn in de toepasselijke wettelijke bepalingen. Tevens kunt u de beheerder verzoeken u deze informatie per e-mail toe te zenden. Ook treft u gedetailleerde, aanvullende informatie over uw rechten aan in ons privacybeleid voor klanten en gasten op https://www.thbhotels.com/it/politica-privacy. U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van THB HOTELS en [email protected]

  GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APP

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Applicatie (hierna de APP), eigendom van TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. (hierna THB HOTELS).

  De toegang tot de APP geeft u de hoedanigheid van GEBRUIKER, en houdt in dat u vanaf dat moment van toegang deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud accepteert, evenals de laatste versie van het privacybeleid voor klanten en gasten onverminderd de Algemene Bedrijfsvoorwaarden die van toepassing zijn op THB HOTELS, die, in voorkomend geval, verplicht nageleefd moeten worden.    

  Daarom raden wij u aan deze documenten te lezen voordat u de door de APP geboden functionaliteiten gebruikt, en ook telkens wanneer u de APP opent, aangezien wij ons het recht voorbehouden om op elk gewenst moment delen van deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

   

  I. GEBRUIKSVOORWAARDEN

   

  1. Inleiding.

  Via de APP wordt de gebruikers informatie verschaft over de hotels die beheerd worden onder het merk THB HOTELS. Afhankelijk van het hotel dat door de gebruiker gekozen wordt, krijgt die bijvoorbeeld informatie over het hotel, toeristische informatie, vrijetijdsbesteding, gastronomie en de door dat hotel aangeboden diensten, en er kan rechtstreeks met de APP ingelogd worden. Voor de toegang toe en het gebruik van de functionaliteiten van APP, is geen registratie vereist. Door de APP te openen en de functionaliteiten ervan te gebruiken gaat u ermee akkoord de hieronder vermelde voorwaarden na te leven, daarom wordt u aangeraden dit onderdeel aandachtig te lezen voordat u door de APP begint te navigeren.

  2. Verklaringen.

  De gebruiker verklaart:

  • Meerderjarig te zijn en volledige bekwaamheid te bezitten om verbintenissen aan te gaan.
  • Dat die deze voorwaarden volledig begrijpt en bevat.
  • Dat de gegevens die tijdens het gebruik van de APP worden verschaft, waarheidsgetrouw en volledig zijn.
  3. Verplichtingen van de Gebruikers.

  De gebruikers verplichten zich deze APP op wettige wijze te gebruiken, overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden en zodanig dat dit gebruik geen rechten of belangen van THB HOTELS of derden schaadt.

  Bij wijze van opsomming, die in geen geval uitputtend of uitsluitend is, verplicht de gebruiker zich er ook toe:

  • Geen activiteiten te verrichten die onwettig of strijdig met de openbare orde of goede trouw zijn;
  • Niet zal proberen toegang te krijgen tot de gegevens van andere Gebruikers, die te wijzigen, manipuleren of, in voorkomend geval, te gebruiken;
  • De gegevens van andere Gebruikers of enige andere informatie verkregen uit de APP niet te gebruiken voor doeleinden anders dan het doel daarvan;
  • De gegevens die gepubliceerd zijn op de APP niet te gebruiken voor het maken van commerciële contacten of het verzenden van ongevraagde communicatie (spam).
  • Aan de andere gebruikers geen informatie, elementen of inhoud te verschaffen die illegale of misleidende reclame bevat;
  • Geen valse, misleidende, dubbelzinnige of onjuiste informatie of inhoud in te voeren of te verspreiden die de ontvangers van die informatie kunnen misleiden of het financieel gedrag van de rest van de Gebruikers zou kunnen wijzigen;
  • Geen inhoud te publiceren, noch daden te ondernemen die het intellectueel- en industrieel eigendom van THB HOTELS of derden schenden;
  • Niets doen dat het imago van derden schaadt;
  • Geen inhoud te publiceren van racistische, xenofobische, pornografische, die terrorisme of schendingen van de rechten van de mens verheerlijken;
  • Geen schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van THB HOTELS, hun leveranciers of derden;
  • Geen computervirus in te voeren of te verspreiden op het netwerk of andere fysieke of logische systemen gebruiken die de hierboven vermelde schade kunnen veroorzaken.
  • Geen beveiligingsapparaten of veiligheidssysteem die op deze APP zijn geïnstalleerd uit te schakelen, te veranderen, ontwijken of manipuleren.

   

  4. Toegang van Gebruikers.

  De toegang tot en het gebruik van de APP is vrij, gratis en de gebruiker hoeft zich niet te identificeren.

  Alleen wanneer gebruik gemaakt wordt van de aanmeldfunctionaliteit, wordt u gevraagd het e-mailadres waarvandaan u de reservering heeft gemaakt en de locator die wij u geven in de e-mail waarin die bevestigd wordt.

  De toegangsgegevens voor het inloggen zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Voor de toegang tot de functionaliteit en de handelingen verricht binnen de app zijn de Gebruikers verantwoordelijk, en deze moeten alle verschillende consequenties op zich nemen met betrekking tot de activiteiten die met deze functionaliteit verricht worden. De Gebruikers verplichten zich THB HOTELS onmiddellijk te informeren over alle onbevoegde toegang tot en handelingen verricht inzake hun reservering.

  5. Uitsluiting van aansprakelijkheid.

  De informatie van deze APP wordt verstrekt op de “zoals het is” basis en geschiedt voor eigen risico van de gebruiker, en om deze reden aanvaarden noch THB HOTELS, noch de directeuren, werknemers, leveranciers of medewerkers daarvan enige aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die al dan niet rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van de APP, waarbij THB HOTELS, uitdrukkelijk uitgesloten is van enig rechtsmiddel voorzien in de Wet, of alle soorten waarborgen of die nu uitdrukkelijk of impliciet zijn.

  THB HOTELS garandeert de beschikbaarheid van de APP niet, alhoewel het bedrijf al het mogelijke zal doen wat daarvoor redelijkerwijs verwacht kan worden. Soms kan de dienst onderbroken worden gedurende de tijd die nodig is voor het verrichten van het onderhoud daarvan.

  THB HOTELS stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of verbreking van de verbinding ten gevolge van oorzaken die buiten de controle van het voornoemde bedrijf vallen; voor vertragingen of blokkering van het gebruik van het onderhavige elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelasting van het centrum voor dataverwerking, telefoonlijnen, in het internetsysteem of andere elektronische systemen; en evenmin voor enige andere verandering die zich kan voordoen in de software of hardware van de Gebruikers . Ook wordt de afwezigheid van virussen, malware, Trojaanse paarden of andere elementen die zich kunnen voordoen in het computersysteem, documenten of bestanden niet gegarandeerd, waarbij alle aansprakelijkheid voor de schade, van welke soort dan ook, die om deze reden is toegebracht aan de Gebruiker.

  Tevens aanvaardt THB HOTELS geen enkele verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door derden   middels onwettige inmenging waar het bedrijf geen controle over heeft.

  Het bedrijf stelt zich ook niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de inhoud van de APP, en evenmin voor de consequenties die kunnen voortvloeien uit de vergissingen, weglatingen of fouten van de inhoud die zou kunnen verschijnen in deze APP verschaft door de Gebruikers zelf of andere derden. THB HOTELS aanvaardt geen verplichting of verantwoordelijkheid voor de diensten die het niet direct verleent.

  6. Links.

  THB HOTELS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vreemde inhoud die wordt doorgezonden, geplaatst op waar toegang toe wordt verschaft vanaf de APP, aangezien het bedrijf niet verplicht is om van tevoren te controleren of de genoemde link voldoet aan de huidige wetgeving. Met betrekking tot de links en hyperlinks die in deze APP verwijzen naar andere websites, accepteert de Gebruiker dat THB HOTELS geen controle heeft over die sites en inhoud.

  In geen geval aanvaardt THB HOTELS enige aansprakelijkheid voor de inhoud van een link van een website van derden, noch garandeert het bedrijf de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, geldigheid en wettigheid van het materiaal of de informatie van een van die hyperlinks of andere websites.

  Tevens houdt het plaatsen van deze externe links in dat er enige vorm van vereniging, fusie of deelname met de verantwoordelijken of eigenaren van de websites of de daarmee verbonden diensten, en evenmin is dit een aanbeveling of promotie daarvan.

  Alle personen of bedrijven die met voorafgaande toestemming van THB HOTELS, in link willen aanbrengen moeten garanderen dat zij alleen toegang verschaffen tot de website, maar dat zij de inhoud of diensten ervan niet zullen weergeven.

  7. Verwerking van persoonsgegevens.

  De Gebruikers kunnen informatie over de verwerking van het gegevens en de manier waarop zij hun recht van inzage in, wissing, beperking en rectificatie van de informatie, evenals het recht om bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid te kunnen uitoefenen bij het privacybeleid van klanten en gasten op de homepage van de website, waarbij dat beleid ter referentie is opgenomen in de huidige voorwaarden.

  8. Intellectueel eigendom en auteursrechten.

  Onverminderd de inhoud waarop derden intellectuele rechten bezitten, zijn de intellectuele eigendomsrechten van de APP, de naam van de APP, de broncode, ontwerp en navigatiestructuur ervan en de elementen die de APP bevat (ter illustratie, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, enz.) eigendom van THB HOTELS, die exclusief de exploitatierechten daarvan op alle mogelijke manieren uitoefent, en,  in het bijzonder het recht op reproductie, verspreiding, openbare communicatie en wijziging, overeenkomstig het bepaalde in de huidige Wet op Intellectueel Eigendomsrecht

  De reproductie, verspreiding, openbare communicatie en wijziging, inclusief wanneer dat geschiedt in de modaliteit van het ter beschikking stellen van de volledige inhoud van deze APP of een deel daarvan op welke dragers en met welke technische middelen dan ook is uitdrukkelijk verboden als THB HOTELS daartoe geen toestemming heeft verleend, of, in voorkomend geval, derden die eigenaar zijn van het intellectuele eigendomsrecht of de auteur van de desbetreffende inhoud. Niettegenstaande het voorgaande mag de gebruiker van deze APP de elementen van deze APP bekijken, en die wanneer dan ook zelfs uitprinten, kopiëren en opslaan in het geheugen van zijn/haar apparaat of een ander fysieke drager, mits dit exclusief en uitsluitend voor het eigen, privégebruik is. De gebruiker verplicht zich de integriteit van de APP te behouden en te voorkomen dat die op enigerlei wijze wordt vervormd, aangepast of gewijzigd op een manier die schade toebrengt aan de gerechtvaardigde belangen van THB HOTELS  of afbreuk doen aan diens reputatie

  9. Nietigheid van de clausules.

  In het geval dat een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, geldt dat alleen voor die clausule of het deel ervan dat nietig is verklaard, waarbij de resterende algemene voorwaarden van kracht blijven en waarbij de nietig verklaarde bepaling of het deel daarvan als niet vermeld wordt beschouwd.

  10. Aanvaarding.

  De toegang tot en het gebruik van de APP houdt noodzakelijkerwijs in dat al deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk door u worden aanvaard.

   11. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

  Deze app valt wordt beheerst door de Spaanse wetgeving met uitzondering van collisieregels, en alle geschillen die zouden kunnen rijzen uit het gebruik of de daarmee verbonden diensten, worden onderwerpen de partijen zich aan de jurisdictie en bevoegdheid van de Rechtbanken en Gerechten van Palma de Mallorca, waarbij de gebruikers uitdrukkelijk afzien van hun eigen rechtsgebied mochten zij dat hebben.

   

  Versie 1.0 – januari 2020

 • main_content_2
  main_content_3
  main_content_4
  main_content_5
  main_content_6
  main_content_7
  main_content_8
  main_content_9
  main_content_10
  main_content_11
  main_content_12
  main_content_13
  main_content_14
  main_content_15
  main_content_16
  main_content_17
  main_content_18
  main_content_19
  main_content_20
  main_content_21
  main_content_22
  main_content_23
  main_content_24
  main_content_25
  main_content_26
  main_content_27
  main_content_28
  main_content_29
  main_content_30
  main_content_footer_top_without_border
  main_content_footer
  pre_footer_1
  pre_footer_top
  mobile_hotel_footer
  Draai uw apparaat horizontaal voor een betere weergave.