mobile_menu_planifica

Plan

je vakantie

menu_planifica

Plan

je vakantie

mobile_sub_menu
booking_engine
 • sub_menu
image_header
 • main_content_covid
  mobile_main_content
  main_content_header
  main_content_header_top_left
  main_content_header_bottom_left
  main_content_header_top_right
main_content_alert
main_content_1
 • PRIVACYBELEID VOOR

  PRIVACYBELEID WEB

  Laatste wijziging: Februari 2019

  Dit privacybeleid is van toepassing op de web https://www.thbhotels.com.

  Wij verzoeken u dit aandachtig te lezen. Hierin treft u belangrijke informatie aan betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u onder de huidige regelgeving op dit gebied bezit. 

  Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde bij te werken ten gevolge van beslissingen genomen door het bedrijf, en tevens om te voldoen aan eventuele veranderingen in de wetgeving of jurisprudentie. Mocht u vragen hebben of heeft u verdere toelichting nodig over ons Privacybeleid of uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde kanalen.

  U verklaart dat de door u verstrekte gegevens, nu of in de toekomst, correct en waar zijn en u verplicht zich alle wijzigingen daarvan mee te delen. In het geval dat u persoonsgegevens van derden verstrekt verplicht u zich daarvoor van tevoren toestemming voor te vragen en hen te informeren over de inhoud van dit beleid.

  In het algemeen moeten de velden van onze formulieren die als verplicht worden aangeduid, worden ingevuld om uw verzoeken te kunnen afhandelen.

  1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

  Verwerkingsverantwoordelijke TURISMO Y HOTELES DE BALEARES, S.L.,

  CIF/NIF (Belastingnummer): C.I.F: B-57189110

  Postadres  Vía Alemania 14, 6º Postcode 07458 Can Picafort, Balearen, Spanje.

  Telefoon: 971850033

  E-mail: privacy@thbhotels.com

  In het geval dat u een verblijf boekt in een van onze hotels, is het hierboven vermelde bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die daarmee verband houden Hieronder volgen de identificatiegegevens van die bedrijven:

   

  HOTEL GRAN PLAYA S.L.U. (Hotel THB Gran Playa)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B07011372


  SIBU S.A (Hotel THB Gran Bahía)

  Registered Office Address: C/ Almirante Cervera, 1, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F. A07036205

   

  GUYA PLAYA S.A (Hotel THB Guya Playa)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07218159

   

  HOTEL CALA LLITERAS S.A. (Hotel THB Cala Lliteras)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07034523

   

  DOS PLAYAS S.L. (Hotel THB Dos Playas)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B07025356

   

  LHOTSE INVESTMENTS S.A. (Hotel THB Sa Coma Platja)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07408248

   

  HOTEL FELIP 1890 S.L.U. (Hotel THB Felip)

  Maatschappelijke zetel:  Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B57786360

   

  HOTEL SANT JORDI S.A. (Hotel sur Mallorca)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07019524

   

  HOTEL MARÍA ISABEL S.A. (Hotel THB María Isabel)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07024995

   

  SES FONTANELLES S.A. (Hotel THB El Cid)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07020753

   

  LOS MOLINOS DE IBIZA S.A. (Hotel THB Los Molinos)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07010176

   

  CAN GUSTI S.A. (Hotel THB Naeco Ibiza)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07163611

   

  APARTHOTEL BAHIA S.L.U. (Hotel THB Ocean Beach)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B57412132

   

  INVERSIONES FINANCIERAS PONENT S.A. (Hotel THB Flora)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  A07161508

   

  INMOBILIARIA AGAR, S.A.U. (HOTEL THB San Fermín)

  Maatschappelijke zetel: C/ San Fermin, 11, 29630, Benalmádena (España)

  N.I.F. A-29015831

  INVERSIONES TURÍSTICAS PLAYA BLANCA S.L. (Hotel THB Tropical Island)

  Maatschappelijke zetel: c/ Fragata, 2, 35510 Playa Blanca - Lanzarote  (España)

  N.I.F.  B35660232

   

  HOTEL ROYAL PLAYA BLANCA S.L.U. (Hotel THB Royal)

  Maatschappelijke zetel: Vía Alemania 14, 6º, 07458 Ca’n Picafort, Islas Baleares (España)

  N.I.F.  B57868085

   
  2. Welke persoonsgegevens verkrijgen wij?


  De door ons verwerkte gegevens worden verkregen:

  - Uit de formulieren die u invult en de verzoeken die u indient op de Web. Tevens verwerken wij de gegevens vermeld op aanvragen en verzoeken die wij per e-mail ontvangen.
  - Uit de profielen en analyses die opgesteld worden op basis van de navigatie van gebruikers van de Web, of die nu aangemeld zijn of niet.
  - Uit het sociale profiel waarmee u op onze website heeft ingelogd.

  De gegevenscategorieën zijn de volgende:

  -  Identificatie- en contactgegevens, ID-kaart of paspoort.
  - Gegevens van persoonlijke aard, zoals taal, geslacht, geboortedatum en nationaliteit.
  - Financiële- en transactiegegevens.
   - Gegevens die verband houden met uw navigatie, zoals bijvoorbeeld het IP-adres waarmee u een verbinding maakt met de web, weblogs, bezochte pagina’s of verrichte handelingen. Daarvoor gebruiken wij cookies of soortgelijke technologieën, dit kan tracking van uw navigatie inhouden. U treft meer informatie over ons cookiebeleid aan op de URL.
  - Commercieel vervolg gegevens.
  - In het geval dat u daar toestemming toe heeft verleend, voorkeuren en commercieel profiel.
  - Identificatie- en contactgegevens verkregen via het sociaal profiel dat u gebruikt heeft om op onze web in te loggen. Deze gegevens worden alleen tot dat doel verwerkt.
  - Gegevens die gegenereerd werden door uw gebruik van sociale netwerken, en die u met ons heeft gedeeld (zoals bijvoorbeeld, likes en opmerkingen).

  3.Waarom verwerken wij uw gegevens? De gegevens van de bezoekers van de website worden verwerkt voor het beheren van de navigatie, het kunnen behandelen van uw verzoeken en vragen, de administratie en het beheer van de webbeveiliging en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Die gegevens worden tevens verwerkt voor analytische doeleinden en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

  De gegevens van de reserveringen worden verwerkt voor de afhandeling daarvan.

  In het geval dat u daar toestemming toe heeft verleend, worden deze verwerkt om commerciële communicaties met betrekking tot THB hotels, derden en samenwerkers naar uw e-mail account te zenden en tevens stellen wij op grond van uw gegevens een commercieel profiel op zodat wij de aanbiedingen en commerciële communicaties die wij u zenden afgestemd zijn op dat profiel. Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen op basis van de profielen van onze klanten.


  4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? In het algemeen bewaren wij uw gegevens gedurende de periode dat de relatie die u met ons heeft bestaat en, in ieder geval, gedurende de periodes voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen en gedurende de tijd die noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking. Wij vernietigen uw gegevens wanneer die niet langer nodig of relevant zijn voor de doeleinden waarvoor die verzameld werden. De toegangslogbestanden voor de afgeschermde gebieden worden een maand na de aanmaak daarvan vernietigd. De informatie met betrekking tot uw navigatie wordt vernietigd zodra de internetverbinding beëindigd is en de statistieken opgesteld zijn. De met commerciële doeleinden verwerkte gegevens worden bewaard zolang de wissing daarvan niet aangevraagd is. 

  5. Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven? Uw gegevens worden uitsluitend en alleen doorgegeven aan derden wanneer dat wettelijk verplicht is, als u daar vooraf toestemming voor heeft verleend of wanneer uw verzoek zo’n communicatie inhoudt. Tevens delen wij u mede dat voor een correcte behandeling van uw reserveringen het noodzakelijk is dat de door u verstrekte gegevens worden doorgegeven aan de bedrijven die deel uitmaken van de gecontracteerde service. Tevens delen wij u mede dat indien u vragen, klachten of vorderingen mocht hebben en die via de web indient, uw gegevens noodzakelijkerwijs worden doorgegeven aan het betrokken bedrijf.  

  6. Wettelijke basis van de verwerking. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het beheren van de rechtsbetrekking met de gebruikers van de website en de klanten die via deze web bij onze hotels een reservering verrichten, evenals het nakomen van wettelijke verplichtingen, in het bijzonder wat betreft zaken van boekhoudkundige, fiscale en toeristische aard. Het beheren van de webbeveiliging is gebaseerd op het bestaan van een gerechtvaardigd belang. Het opstellen van statistieken en kwaliteitscontrole, de commerciële follow-up van uw verzoeken en het verzenden van commerciële communicaties is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang dat dit dient voor interne administratieve doeleinden, evenals voor het beoordelen en promoten van onze diensten.

  De volgende verwerkingen geschieden op basis van het bestaan van een gerechtvaardigd belang:

  - Veiligheidsbeheer van de web is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang inzake het garanderen van de veiligheid van onze systemen.
  - Het opstellen van statistieken en kwaliteitscontroles is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in evalueren van onze dienstverlening.
  - Het verzenden van commerciële communicaties is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in het promoten van onze producten en diensten.

  De volgende verwerkingen geschieden op basis van uw toestemming, zonder dat het intrekken van die toestemming van invloed is op de verlening van de ingehuurde diensten:

  - Het verzenden van commerciële communicaties via elektronische middelen, evenals het verzenden van commerciële communicaties van samenwerkende derde geschiedt op basis van uw toestemming.
  - Het opstellen van commerciële profielen voor het verzenden van gepersonaliseerde aanbiedingen en commerciële communicaties is gebaseerd op de toestemming waar u om gevraagd wordt.
  - Het opstellen van navigatieprofielen op basis van de informatie die verkregen werd via cookies of soortgelijke technologieën.

   

  7. Welke rechten heeft u? U heeft het recht een bevestiging ontvangen of wij wel of niet uw persoonsgegevens verwerken, en in dat geval, daarin inzage te hebben. Tevens kunt u verzoeken dat uw gegevens gerectificeerd worden als die incorrect zijn of dat incomplete gegevens gecompleteerd worden, en ook kunt uw wissing daarvan verzoeken wanneer o.a., de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de verzameld werden.

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens nodig voor het indienen, de uitoefening of verdediging tegen claims of met het oog op de bescherming van rechten van anderen. Onder bepaalde voorwaarden en wegens redenen die verband houden met uw eigen situatie kunt u zich ook verzetten tegen het verwerken van uw gegevens. In dit geval verwerken wij de gegevens niet langer, behalve in geval van noodzakelijke wettelijke vereisten die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het indienen, uitoefenen en verdedigen tegen claims. En ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een verzoeken indienen tot gegevensoverdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  U kunt de toestemming die u voor bepaalde doeleinden heeft verleend intrekken zonder dat dat van invloed is op de legaliteit van de verwerking gebaseerd op de toestemming die voor de intrekking was verleend, en u kunt een klacht indienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming.

  Om een verzoek in te dienen dat u gegevens niet langer voor commerciële doeleinden worden verwerkt kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: privacy@thbhotels.com

  Om uw rechten uit te oefenen moet u ons per post of via e-mail naar de adressen vermeld in het onderdeel “Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?” een verzoek sturen tezamen met een afschrift van uw identiteitsbewijs of een ander geldig document dat uw identiteit aantoont.  

  U treft meer informatie aan over uw rechten en hoe die uit te oefenen op de website van het Spaanse Bureau Gegevensbescherming: https://www.aepd.es

  PRIVACYBELEID VOOR COMMERCIËLE COMMUNICATIES

  Dit privacybeleid is van toepassing op onze commerciële mededelingen.
  Wij verzoeken u dit aandachtig te lezen. Hierin treft u belangrijke informatie aan betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u onder de huidige regelgeving op dit gebied bezit.  
  Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde bij te werken ten gevolge van beslissingen genomen door het bedrijf, en tevens om te voldoen aan eventuele veranderingen in de wetgeving of jurisprudentie. Mocht u vragen hebben of heeft u verdere toelichting nodig over ons Privacybeleid of uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde kanalen.

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?  De verwerkingsverantwoordelijke is TURISMO Y HOTELES DE BALEARES, S.L., met BTW-nummer B-57189110 met zetel op het adres Vía Alemania 14, 6º Postcode 07458 Can Picafort, Balearen, Spanje.
  U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op privacy@thbhotels.com

  2. Welke persoonlijke informatie vergaren wij? 
  De gegevens die gebruikt worden voor het opstellen van commerciële profielen worden verkregen:

  • Uit de formulieren die u invult en de aanvragen die u indient;
  • Uit profielen en analyses verkregen uit de navigatie van de gebruikers op de website, of die aangemeld zijn of niet. Dit kan het gebruik van technologieën voor het traceren van navigatiegewoonte (voor meer informatie, zie ons cookiebeleid);
  • Uit uw deelname aan handelsacties, zoals bijvoorbeeld, prijsvragen of promoties.
  • Uit de aangeschafte producten of diensten.

  De gegevenscategorieën bestaan meestal in:

  • Identificatie- en contactgegevens;
  • Gegevens over persoonlijke kenmerken, zoals geslacht, geboortedatum en –land, nationaliteit en taal;
  • Economische- en transactiegegevens;
  • Gegevens met betrekking tot uw contactgeschiedenis met ons;
  • Gegevens over uw voorkeuren en het klantenprofiel en gegevens van de commerciële follow-up;
  • Geconsolideerde gegevens gegenereerd door de navigatie van de gebruikers, bijvoorbeeld het IP-adres van waaruit men op de web surft, weblogbestanden, de bezochten sites of handelingen verricht op de web. Daartoe gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën die het traceren van navigatiegewoontes kan inhouden.
  • Geolokalisatiegegevens.
  • Gegevens van de bankpas die noodzakelijk is om de reservering te betalen of die te waarborgen, en ook voor het betalen van het verblijf of de daarmee samenhangende diensten.
  • Gegevens van uw sociale profiel en gegevens gegenereerd door uw gebruik van sociale netwerken, die u met ons wilt delen, zoals bijvoorbeeld, andere contactgegevens, afbeeldingen, likes en opmerkingen.

  3. Waarom maken wij profielen aan en voor welke doelen verwerken wij gegevens? 
  De gegevens die wij verkrijgen uit de commerciële profielen helpen ons onze klanten en gebruikers beter te leren kennen en begrijpen om hun ervaring te verbeteren, door middel van een analyse en verbetering van de kwaliteit van onze diensten evenals de personalisering daarvan. Wij gebruiken die ook om u gepersonaliseerde commerciële mededelingen te zenden en voor het opstellen van statistieken, enquêtes en het verbeteren van onze producten en diensten.
  De navigatiegegevens van de gebruiker worden doorgegeven voor het maken van een follow-up van bezochte sites en de campagnes te kunnen aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. De doorgegeven informatie is anoniem en bevat geen identificatiegegevens van de gebruiker.

  4. Aan wie kunnen wij uw gegeven meedelen? 
  Wij geven uw gegevens alleen door als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
  De bedrijven die de hotels die beheerd worden door TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L., exploiteren maar uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en/of de hierboven vermelde doelen. 
  Leveranciers van TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. of van bedrijven die de hotels uitbuiten voor het naar behoren voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of de hierboven vermelde doeleinden. 
  Partners en bedrijven die samenwerken met TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L., voor het verwezenlijken van de hierboven vermelde doeleinden en/of, in het geval dat u dar toestemming voor verleent, het verzenden van commerciële mededelingen.

  5. Wettelijke basis van de verwerking
  Het opstellen van commerciële profielen, de personalisering van onze diensten en het verzenden van aanbiedingen en commerciële mededelingen geschiedt op basis van uw toestemming zonder dat het intrekken daarvan van invloed is op het verlenen van de gecontracteerde diensten.
  De verzending van niet gepersonaliseerde commerciële mededelingen, zoals bijvoorbeeld, nieuwsbrieven en het verzamelen van statistieken en samenstellen van hoogstaande enquêtes is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belang en de evaluatie en promotie van onze diensten.

  6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
  De profielen en de gegevens die verwerkt worden voor commerciële doeleinden worden actief bewaard zolang de belanghebbende zijn toestemming niet intrekt of de wissing daarvan verzoekt en, in ieder geval, gedurende de periodes voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen en gedurende de tijd die noodzakelijk is de eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking na te komen. De dragers waarop uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor die doelen is vastgelegd, zoals ondertekende formulieren, logbestanden van de verzending van elektronische formulieren, zullen bewaard worden gedurende de verwerking en de toepasselijke voorgechreven termijnen.

  7.   Welke rechten heeft u?
  U heeft het recht een bevestiging ontvangen of wij wel of niet uw persoonsgegevens verwerken, en in dat geval, daarin inzage te hebben. Tevens kunt u verzoeken dat uw gegevens gerectificeerd worden als die incorrect zijn of dat incomplete gegevens gecompleteerd worden, en ook kunt uw wissing daarvan verzoeken wanneer o.a., de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de verzameld werden. 
  Onder bepaalde omstandigheden kunt u beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens nodig voor het indienen, de uitoefening of verdediging tegen claims of met het oog op de bescherming van rechten van anderen. 
  Onder bepaalde voorwaarden en wegens redenen die verband houden met uw eigen situatie kunt u zich ook verzetten tegen het verwerken van uw gegevens. In dit geval verwerken wij de gegevens niet langer, behalve in geval van noodzakelijke wettelijke vereisten die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het indienen, uitoefenen en verdedigen tegen claims.
  Toch kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketing, inclusief het opstellen van commerciële profielen. In dat geval verwerken wij uw gegevens niet langer voor die doeleinden. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen van de legaliteit van de verwerking van de verwerking gebaseerd op uw voorafgaande toestemming daarvoor. 
  En ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een verzoeken indienen tot gegevensoverdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming of een andere bevoegde autoriteit. 
  Om uw rechten uit te oefenen moet u ons per post of via e-mail naar de adressen vermeld in het onderdeel “Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?” een verzoek sturen tezamen met een afschrift van uw identiteitsbewijs of een ander geldig document dat uw identiteit aantoont.
  Om uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van onze commerciële mededelingen hoeft u zich alleen maar af te melden via de link in onze nieuwsbrieven of een door een e-mail te zenden naar: privacy@thbhotels.com
  U treft meer informatie aan over uw rechten en hoe die uit te oefenen op de website van het Spaanse Bureau Gegevensbescherming: https://www.aepd.es.
  Voor het laatst bijgewerkt: mei 2018

  PRIVACYBELEID CURRICULA VITAE

  Wij verzoeken u dit aandachtig te lezen. Hierin treft u belangrijke informatie aan betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u onder de huidige regelgeving op dit gebied bezit. Mocht u vragen hebben of heeft u verdere toelichting nodig over ons Privacybeleid of uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde kanalen. U verklaart dat de door u verstrekte gegevens, nu of in de toekomst, correct en waar zijn en u verplicht zich alle wijzigingen daarvan mee te delen. In het geval dat u persoonsgegevens van derden verstrekt verplicht u zich daarvoor van tevoren toestemming voor te vragen en hen te informeren over de inhoud van dit beleid.           

  Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?  

  Verantwoordelijke:  Turismo y hoteles de Baleares, S.L. (THB Hotels)

  Postadres: Vía Alemania, 14 – 6  Can Picafort 07458 

  Telefoon/Fax:  +34 971 85 00 33 / +34 971 85 14 24

  E-mail:  privacy@thbhotels.com

  Waarom verwerken wij uw gegevens?  Uw gegevens worden verwerkt voor het managen en de controle van onze selectieprocessen van personeel.

  Hoe hebben wij uw gegevens verkregen? Uw cv werd ons verschaft, dan wel rechtstreeks door u, dan wel via de arbeidswebsite waarop u zich heeft ingeschreven om deel te nemen aan ons selectieproces.

  Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Wij bewaren uw CV tot 1 jaar gerekend vanaf de laatste bijwerking daarvan, en daarom moet u als u wilt blijven deelnemen aan onze selectieprocessen een nieuwe CV indienen. Desalniettemin bewaren wij uw gegevens gedurende de termijnen voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen en gedurende de tijd die nodig is de eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking na te komen.

  Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven? Wij geven uw gegevens niet door behalve wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn, of nadat u daarvoor toestemming heeft verleend.

  Wettelijke basis van de verwerking. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw wens deel te nemen aan onze selectieprocessen van personeel en ons legitiem belang voor het managen daarvan.

  Welke rechten heeft u? U heeft het recht een bevestiging ontvangen of wij wel of niet uw persoonsgegevens verwerken, en in dat geval, daarin inzage te hebben.

  Tevens kunt u verzoeken dat uw gegevens gerectificeerd worden als die incorrect zijn of dat incomplete gegevens gecompleteerd worden, en ook kunt uw wissing daarvan verzoeken wanneer o.a., de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de verzameld werden.

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens nodig voor het indienen, de uitoefening of verdediging tegen claims of met het oog op de bescherming van rechten van anderen.       

  Onder bepaalde voorwaarden en wegens redenen die verband houden met uw eigen situatie kunt u zich ook verzetten tegen het verwerken van uw gegevens. In dit geval verwerken wij de gegevens niet langer, behalve in geval van noodzakelijke wettelijke vereisten die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het indienen, uitoefenen en verdedigen tegen claims.

  U kunt de toestemming die u voor bepaalde doeleinden heeft verleend intrekken zonder dat dat van invloed is op de legaliteit van de verwerking gebaseerd op de toestemming die voor de intrekking was verleend, en u kunt een klacht indienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming. Wij delen u mede dat de Europese Verordening betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens u ook het recht tot gegevensoverdraagbaarheid toekent.

  Om uw rechten uit te oefenen moet u ons per post of via e-mail naar de adressen vermeld in het onderdeel “Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?” een verzoek sturen tezamen met een afschrift van uw identiteitsbewijs of een ander geldig document dat uw identiteit aantoont.

  Voor meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt uitoefen, ga naar de website van het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming: https://www.aepd.es

  PRIVACYBELEID KLANTEN EN GASTEN

  Laatste wijziging juni 2018

  Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking verricht door THB HOTELS. Wij verzoeken u dit aandachtig te lezen, hierin treft u informatie aan over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u de huidige regelgeving op dit gebied toekent. Dit beleid is gepubliceerd op https://www.thbhotels.com/nl/privacybeleid-commerciele en is tot uw beschikking in de receptie van het hotel, alwaar u ook daarvan een afschrift kunt opvragen om dat te bewaren.

  In het algemeen moeten alle velden op onze formulieren die als verplicht zijn aangeduid ingevuld worden om uw verzoek in behandeling kunnen nemen.

  1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens?

  De verwerkingsverantwoordelijken van de gegevens van klanten en gasten van het hotel zijn:

  Het bedrijf dat het hotel waar u verblijft uitbaat (hierna te noemen: het HOTEL), de identificatie- en contactgegevens kunt u opvragen bij de Receptie van het hotel en op de URL en, THB HOTELS (TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L.), en de respectievelijke verantwoordelijkheden van het HOTEL en THB HOTELS (TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L.), zijn de volgende:

  Het HOTEL is verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van het hotel, zoals het administratief beheer en de boekhouding van het hotel; het beheer van de reserveringen, van de geboekte overnachtingen en ingehuurde dienstverlening, evenals het afhandelen van klachten van klanten.

  THB HOTELS is verantwoordelijk voor de verwerking die betrekking hebben op het THB merk en het managen van hotels op ketenniveau, zoals bijvoorbeeld:

  • Definiëren en controleren van de normen die gehanteerd worden door de hotels van de keten, en controle van het bestuur van de onderneming;
  • Kwaliteitscontrole en -verbetering op ketenniveau;
  • Commerciële uitbating van de gegevens van klanten en gebruikers van de merken van de groep, bijvoorbeeld voor het verzenden van commerciële communicaties.

  2. Welke persoonlijke informatie verkrijgen wij?

  De gegevens die wij verwerken worden verkregen:

  • uit de door u ingevulde formuleren en de gedane verzoeken, bijvoorbeeld, uw reserveringen of serviceaanvragen;
  • uit de informatie die verstrekt wordt bij het inhuren van onze diensten;
  • uit de informatie gegenereerd door uw verblijf en het verlenen van die diensten.

  Deze gegevens worden dan wel rechtstreeks door u verstrekt, dan wel door derden die namens u verzoeken behandelen, zoals bijvoorbeeld, het reisagentschap dat uw verblijf gereserveerd heeft.  

  De gegevenscategorieën bestaan meestal in:

  • Identificatie- en contactgegevens, ID of paspoort en handtekening;
  • Gegevens over persoonlijke kenmerken, zoals geslacht, geboortedatum en –land, nationaliteit en taal;
  • Economische- en transactiegegevens;
  • Gegevens met betrekking tot uw contactgeschiedenis met ons;
  • Gegevens over uw voorkeuren en het klantenprofiel en gegevens van de commerciële follow-up;
  • In voorkomend geval, gezondheidsgegevens voor gebruik Miniclub. Bijvoorbeeld: medicijnen die de minderjarige moet innemen.
  • De hotels die SPA behandelingen of miniclub diensten voor kinderen aanbieden mogen de gezondheidsgegevens die door de klanten zelf verstrekt zijn verwerken om aan bijzondere behoeften tegemoet te kunnen komen, zoals bijvoorbeeld, allergieën of het innemen van medicijnen.

  3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

  Het HOTEL verwerkt uw gegevens voor het afhandelen van uw reserveringen en verblijven, het verlenen van de door u gecontracteerde diensten en ter nakoming van de wettelijke verplichtingen. Met uw toestemming, verzamelen wij beelden van uw ervaringen bij ons om die te plaatsen op sociale netwerken, in hotel- en bedrijfscatalogi, evenals voor de geschreven en de online pers.

  THB HOTELS verwerkt uw gegevens voor het beheer van de hotelketen. Dit omvat de analyse van bedrijfsgegevens en bedrijfsinformatie verkregen uit geconsolideerde gegevens van klanten en gasten van de hotels van de keten, controle van het bedrijfsmanagement, statistische doeleinden en verbetering van de kwaliteit van de diensten van de groep en het verzenden van commerciële communicatie van THB HOTELS en externe partners in de toeristische sector. Met de doelstelling om de ervaring van onze klanten te verbeteren, bijvoorbeeld door onze services of aanbiedingen te personaliseren, kunnen wij op basis van de verstrekte informatie een bedrijfsprofiel opstellen . Op basis van dat profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen.

  Bij wijze van kwaliteitscontrole kan THB HOTELS opiniepeilingen houden, hoewel het invullen daarvan niet verplicht is.

  4. Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?

  Uitsluitend in de volgende gevallen geven wij uw gegevens voor administratieve doeleinden of wanneer dat noodzakelijk is om u de door u aangevraagde diensten te kunnen verlenen aan andere bedrijven van de groep door: als dat wettelijk verplicht is, nadat u daarvoor toestemming heeft verleend. Bijvoorbeeld: in het geval dat u in uw reservering aanvullende diensten verzoekt die door derde leveranciers verleend worden of wanneer het verzoek dat u indient betrekking heeft op die diensten, worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van die reservering/aanvraag tot beschikbaarheid doorgegeven aan de desbetreffende leveranciers, en uitsluitend voor dat doel.

  Als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen worden de beelden die tijdens uw verblijf gemaakt zijn openbaar gemaakt via sociale netwerken, catalogi en bedrijfspublicaties en papieren- en online pers.

  Tevens wordt er informatie over uw verblijf verstrekt aan de autoriteiten of veiligheidsdiensten wanneer dat vereist is conform de huidige regelgeving op het gebied van veiligheid en toezicht op reizigers van het land waar die zich bevinden.

  5. Wettelijke basis van de verwerking

  Het HOTEL verwerkt uw gegevens krachtens de uitvoering van de logies- of dienstenovereenkomst en het nakomen van de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder voor wat betreft de toepasselijke regelgeving op het gebied van boekhouding, belastingen, toerisme, veiligheid en toezicht op reizigers.

  Het opnemen en verspreiden van de door het HOTEL georganiseerde animaties en activiteiten waarin de personen geïdentificeerd kunnen worden, kan alleen gedaan worden met toestemming van de belanghebbenden.
  Het management van de hotels op ketenniveau is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van THB HOTELS in het verwerken van samengevoegde gegevens van klanten en gasten van de keten voor interne administratieve doeleinden en voor toezicht en beheer, en ook voor het beoordelen en promoten van de diensten van de groep.

  Het via elektronische middelen verzenden van aanbiedingen en commerciële communicaties over producten en diensten van THB HOTELS, samenwerkende derden en het opstellen van commerciële profielen en de personalisatie van diensten, geschiedt op basis van de toestemming waarom u verzocht werd, zonder dat het intrekken daarvan van invloed is op het verlenen van de gecontracteerde diensten

  6. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

  De gegevens van de klanten en gasten worden gedurende de tijd dat de relatie die zij hebben met het HOTEL en THB HOTELS duurt, en, in ieder geval gedurende de termijnen voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen en de tijd de noodzakelijk is om eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking na te komen. Uw gegevens worden verwijderd wanneer die niet langer nodig of dienstig zijn voor de doeleinden waarvoor de verzameld werden.

  De gegevens die verwerkt worden met commerciële doeleinden blijven van kracht zolang er geen verzoek tot wissing daarvan wordt ingediend. De gegevensdragers waarop uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden is vastgelegd, zoals ondertekende formulieren, logbestanden van de verzending van elektronische formulieren, incheckformulieren worden bewaard gedurende de verwerking daarvan en de toepasselijke vervaltermijnen.

  7. Welke rechten heeft u?

  U heeft het recht een bevestiging ontvangen of wij wel of niet uw persoonsgegevens verwerken, en in dat geval, daarin inzage te hebben. Tevens kunt u verzoeken dat uw gegevens gerectificeerd worden als die incorrect zijn of dat incomplete gegevens gecompleteerd worden, en ook kunt uw wissing daarvan verzoeken wanneer o.a., de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de verzameld werden.

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die nodig zijn voor het indienen, de uitoefening of verdediging tegen claims of met het oog op de bescherming van rechten van anderen.

  Onder bepaalde voorwaarden en wegens redenen die verband houden met uw eigen situatie kunt u zich ook verzetten tegen het verwerken van uw gegevens. In dat geval verwerken wij de gegevens niet langer, behalve in het geval dat dat noodzakelijk is wegens wettelijke vereisten die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het indienen, uitoefenen en verdedigen tegen claims.

  Toch kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketing, inclusief het opstellen van commerciële profielen. In dat geval verwerken wij uw gegevens niet langer voor die doeleinden. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen van de legaliteit van de verwerking van de verwerking gebaseerd op de eerder daartoe door u verleende toestemming.

  En ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een verzoek indienen tot gegevensoverdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming of een andere bevoegde autoriteit.

  Om uw rechten uit te oefenen moet u ons per post of via e-mail een verzoek sturen naar de adressen vermeld in het onderdeel “Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?”, tezamen met een afschrift van uw identiteitsbewijs of een ander geldig document dat uw identiteit aantoont.

  Om uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van onze commerciële mededelingen kunt u zich afmelden door simpelweg een e-mail te sturen naar: privacy@thbhotels.com.

  Voor meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen ga naar de website van het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming: http://www.agpd.es.

   

  INFORMATIE OVER HET PRIVACYBELEID VAN HET CALL CENTER

  Verwerkingsverantwoordelijke: De verwerkingsverantwoordelijke is: Turismo y Hoteles de Baleares, S.L.

  Doeleinde van de verwerking: Het doel van de verwerking is het managen van de relatie met de klanten, hun aanvragen in behandeling te nemen, en het afhandelen van hun reservering, het nakomen van de wettelijke verplichtingen en het verbeteren van de kwaliteit.

  Wettigheid: De rechtsgrond voor de verwerking is het bestaan van een contractuele relatie of de toepassing van precontractuele maatregelen en ons gerechtvaardigd belang in het waarborgen van de veiligheid van de transacties en het beoordelen van onze dienstverlening.

  Ontvangers: Wij geven uw gegevens uitsluitend door als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, en met uw voorafgaande toestemming, aan andere bedrijven van THB HOTELS voor interne administratieve doeleinden of wanneer dat noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld aan leveranciers die de aanvullende diensten verlenen waarom u verzocht heeft in uw reservering, of die genoemd worden in uw klacht of claim.

  Rechten: U heeft recht om inzage, rectificatie, wissing of overdraagbaarheid van uw gegevens te vorderen, evenals een beperking van de verwerking daarvan, ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, daarnaast kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  Aanvullende informatie: De opnames worden bewaard zolang dat noodzakelijk en relevant is voor de doeleinden vermeld in de paragraaf “Doeleinde van de verwerking”. Deze zullen binnen een maximumtermijn van 5 jaar vernietigd worden, dit onverminderd het feit dat deze bewaard moeten worden gedurende de termijnen die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van eventuele incidenten of die voorzien zijn in de toepasselijke wettelijke bepalingen. Tevens kunt u de beheerder verzoeken u deze informatie per e-mail toe te zenden. Ook treft u gedetailleerde, aanvullende informatie over uw rechten aan in ons privacybeleid voor klanten en gasten op https://www.thbhotels.com/it/politica-privacy. U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van THB HOTELS en privacy@thbhotels.com

  GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APP

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Applicatie (hierna de APP), eigendom van TURISMO Y HOTELES DE BALEARES S.L. (hierna THB HOTELS).

  De toegang tot de APP geeft u de hoedanigheid van GEBRUIKER, en houdt in dat u vanaf dat moment van toegang deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud accepteert, evenals de laatste versie van het privacybeleid voor klanten en gasten onverminderd de Algemene Bedrijfsvoorwaarden die van toepassing zijn op THB HOTELS, die, in voorkomend geval, verplicht nageleefd moeten worden.    

  Daarom raden wij u aan deze documenten te lezen voordat u de door de APP geboden functionaliteiten gebruikt, en ook telkens wanneer u de APP opent, aangezien wij ons het recht voorbehouden om op elk gewenst moment delen van deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

   

  I. GEBRUIKSVOORWAARDEN

   

  1. Inleiding.

  Via de APP wordt de gebruikers informatie verschaft over de hotels die beheerd worden onder het merk THB HOTELS. Afhankelijk van het hotel dat door de gebruiker gekozen wordt, krijgt die bijvoorbeeld informatie over het hotel, toeristische informatie, vrijetijdsbesteding, gastronomie en de door dat hotel aangeboden diensten, en er kan rechtstreeks met de APP ingelogd worden. Voor de toegang toe en het gebruik van de functionaliteiten van APP, is geen registratie vereist. Door de APP te openen en de functionaliteiten ervan te gebruiken gaat u ermee akkoord de hieronder vermelde voorwaarden na te leven, daarom wordt u aangeraden dit onderdeel aandachtig te lezen voordat u door de APP begint te navigeren.

  2. Verklaringen.

  De gebruiker verklaart:

  • Meerderjarig te zijn en volledige bekwaamheid te bezitten om verbintenissen aan te gaan.
  • Dat die deze voorwaarden volledig begrijpt en bevat.
  • Dat de gegevens die tijdens het gebruik van de APP worden verschaft, waarheidsgetrouw en volledig zijn.
  3. Verplichtingen van de Gebruikers.

  De gebruikers verplichten zich deze APP op wettige wijze te gebruiken, overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden en zodanig dat dit gebruik geen rechten of belangen van THB HOTELS of derden schaadt.

  Bij wijze van opsomming, die in geen geval uitputtend of uitsluitend is, verplicht de gebruiker zich er ook toe:

  • Geen activiteiten te verrichten die onwettig of strijdig met de openbare orde of goede trouw zijn;
  • Niet zal proberen toegang te krijgen tot de gegevens van andere Gebruikers, die te wijzigen, manipuleren of, in voorkomend geval, te gebruiken;
  • De gegevens van andere Gebruikers of enige andere informatie verkregen uit de APP niet te gebruiken voor doeleinden anders dan het doel daarvan;
  • De gegevens die gepubliceerd zijn op de APP niet te gebruiken voor het maken van commerciële contacten of het verzenden van ongevraagde communicatie (spam).
  • Aan de andere gebruikers geen informatie, elementen of inhoud te verschaffen die illegale of misleidende reclame bevat;
  • Geen valse, misleidende, dubbelzinnige of onjuiste informatie of inhoud in te voeren of te verspreiden die de ontvangers van die informatie kunnen misleiden of het financieel gedrag van de rest van de Gebruikers zou kunnen wijzigen;
  • Geen inhoud te publiceren, noch daden te ondernemen die het intellectueel- en industrieel eigendom van THB HOTELS of derden schenden;
  • Niets doen dat het imago van derden schaadt;
  • Geen inhoud te publiceren van racistische, xenofobische, pornografische, die terrorisme of schendingen van de rechten van de mens verheerlijken;
  • Geen schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van THB HOTELS, hun leveranciers of derden;
  • Geen computervirus in te voeren of te verspreiden op het netwerk of andere fysieke of logische systemen gebruiken die de hierboven vermelde schade kunnen veroorzaken.
  • Geen beveiligingsapparaten of veiligheidssysteem die op deze APP zijn geïnstalleerd uit te schakelen, te veranderen, ontwijken of manipuleren.

   

  4. Toegang van Gebruikers.

  De toegang tot en het gebruik van de APP is vrij, gratis en de gebruiker hoeft zich niet te identificeren.

  Alleen wanneer gebruik gemaakt wordt van de aanmeldfunctionaliteit, wordt u gevraagd het e-mailadres waarvandaan u de reservering heeft gemaakt en de locator die wij u geven in de e-mail waarin die bevestigd wordt.

  De toegangsgegevens voor het inloggen zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Voor de toegang tot de functionaliteit en de handelingen verricht binnen de app zijn de Gebruikers verantwoordelijk, en deze moeten alle verschillende consequenties op zich nemen met betrekking tot de activiteiten die met deze functionaliteit verricht worden. De Gebruikers verplichten zich THB HOTELS onmiddellijk te informeren over alle onbevoegde toegang tot en handelingen verricht inzake hun reservering.

  5. Uitsluiting van aansprakelijkheid.

  De informatie van deze APP wordt verstrekt op de “zoals het is” basis en geschiedt voor eigen risico van de gebruiker, en om deze reden aanvaarden noch THB HOTELS, noch de directeuren, werknemers, leveranciers of medewerkers daarvan enige aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die al dan niet rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van de APP, waarbij THB HOTELS, uitdrukkelijk uitgesloten is van enig rechtsmiddel voorzien in de Wet, of alle soorten waarborgen of die nu uitdrukkelijk of impliciet zijn.

  THB HOTELS garandeert de beschikbaarheid van de APP niet, alhoewel het bedrijf al het mogelijke zal doen wat daarvoor redelijkerwijs verwacht kan worden. Soms kan de dienst onderbroken worden gedurende de tijd die nodig is voor het verrichten van het onderhoud daarvan.

  THB HOTELS stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of verbreking van de verbinding ten gevolge van oorzaken die buiten de controle van het voornoemde bedrijf vallen; voor vertragingen of blokkering van het gebruik van het onderhavige elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelasting van het centrum voor dataverwerking, telefoonlijnen, in het internetsysteem of andere elektronische systemen; en evenmin voor enige andere verandering die zich kan voordoen in de software of hardware van de Gebruikers . Ook wordt de afwezigheid van virussen, malware, Trojaanse paarden of andere elementen die zich kunnen voordoen in het computersysteem, documenten of bestanden niet gegarandeerd, waarbij alle aansprakelijkheid voor de schade, van welke soort dan ook, die om deze reden is toegebracht aan de Gebruiker.

  Tevens aanvaardt THB HOTELS geen enkele verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door derden   middels onwettige inmenging waar het bedrijf geen controle over heeft.

  Het bedrijf stelt zich ook niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de inhoud van de APP, en evenmin voor de consequenties die kunnen voortvloeien uit de vergissingen, weglatingen of fouten van de inhoud die zou kunnen verschijnen in deze APP verschaft door de Gebruikers zelf of andere derden. THB HOTELS aanvaardt geen verplichting of verantwoordelijkheid voor de diensten die het niet direct verleent.

  6. Links.

  THB HOTELS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vreemde inhoud die wordt doorgezonden, geplaatst op waar toegang toe wordt verschaft vanaf de APP, aangezien het bedrijf niet verplicht is om van tevoren te controleren of de genoemde link voldoet aan de huidige wetgeving. Met betrekking tot de links en hyperlinks die in deze APP verwijzen naar andere websites, accepteert de Gebruiker dat THB HOTELS geen controle heeft over die sites en inhoud.

  In geen geval aanvaardt THB HOTELS enige aansprakelijkheid voor de inhoud van een link van een website van derden, noch garandeert het bedrijf de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, geldigheid en wettigheid van het materiaal of de informatie van een van die hyperlinks of andere websites.

  Tevens houdt het plaatsen van deze externe links in dat er enige vorm van vereniging, fusie of deelname met de verantwoordelijken of eigenaren van de websites of de daarmee verbonden diensten, en evenmin is dit een aanbeveling of promotie daarvan.

  Alle personen of bedrijven die met voorafgaande toestemming van THB HOTELS, in link willen aanbrengen moeten garanderen dat zij alleen toegang verschaffen tot de website, maar dat zij de inhoud of diensten ervan niet zullen weergeven.

  7. Verwerking van persoonsgegevens.

  De Gebruikers kunnen informatie over de verwerking van het gegevens en de manier waarop zij hun recht van inzage in, wissing, beperking en rectificatie van de informatie, evenals het recht om bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid te kunnen uitoefenen bij het privacybeleid van klanten en gasten op de homepage van de website, waarbij dat beleid ter referentie is opgenomen in de huidige voorwaarden.

  8. Intellectueel eigendom en auteursrechten.

  Onverminderd de inhoud waarop derden intellectuele rechten bezitten, zijn de intellectuele eigendomsrechten van de APP, de naam van de APP, de broncode, ontwerp en navigatiestructuur ervan en de elementen die de APP bevat (ter illustratie, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, enz.) eigendom van THB HOTELS, die exclusief de exploitatierechten daarvan op alle mogelijke manieren uitoefent, en,  in het bijzonder het recht op reproductie, verspreiding, openbare communicatie en wijziging, overeenkomstig het bepaalde in de huidige Wet op Intellectueel Eigendomsrecht

  De reproductie, verspreiding, openbare communicatie en wijziging, inclusief wanneer dat geschiedt in de modaliteit van het ter beschikking stellen van de volledige inhoud van deze APP of een deel daarvan op welke dragers en met welke technische middelen dan ook is uitdrukkelijk verboden als THB HOTELS daartoe geen toestemming heeft verleend, of, in voorkomend geval, derden die eigenaar zijn van het intellectuele eigendomsrecht of de auteur van de desbetreffende inhoud. Niettegenstaande het voorgaande mag de gebruiker van deze APP de elementen van deze APP bekijken, en die wanneer dan ook zelfs uitprinten, kopiëren en opslaan in het geheugen van zijn/haar apparaat of een ander fysieke drager, mits dit exclusief en uitsluitend voor het eigen, privégebruik is. De gebruiker verplicht zich de integriteit van de APP te behouden en te voorkomen dat die op enigerlei wijze wordt vervormd, aangepast of gewijzigd op een manier die schade toebrengt aan de gerechtvaardigde belangen van THB HOTELS  of afbreuk doen aan diens reputatie

  9. Nietigheid van de clausules.

  In het geval dat een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, geldt dat alleen voor die clausule of het deel ervan dat nietig is verklaard, waarbij de resterende algemene voorwaarden van kracht blijven en waarbij de nietig verklaarde bepaling of het deel daarvan als niet vermeld wordt beschouwd.

  10. Aanvaarding.

  De toegang tot en het gebruik van de APP houdt noodzakelijkerwijs in dat al deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk door u worden aanvaard.

   11. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

  Deze app valt wordt beheerst door de Spaanse wetgeving met uitzondering van collisieregels, en alle geschillen die zouden kunnen rijzen uit het gebruik of de daarmee verbonden diensten, worden onderwerpen de partijen zich aan de jurisdictie en bevoegdheid van de Rechtbanken en Gerechten van Palma de Mallorca, waarbij de gebruikers uitdrukkelijk afzien van hun eigen rechtsgebied mochten zij dat hebben.

   

  Versie 1.0 – januari 2020

 • main_content_2
  main_content_3
  main_content_4
  main_content_5
  main_content_6
  main_content_7
  main_content_8
  main_content_9
  main_content_10
  main_content_11
  main_content_12
  main_content_13
  main_content_14
  main_content_15
  main_content_16
  main_content_17
  main_content_18
  main_content_19
  main_content_20
  main_content_21
  main_content_22
  main_content_23
  main_content_24
  main_content_25
  main_content_26
  main_content_27
  main_content_28
  main_content_29
  main_content_30
  main_content_footer_top_without_border
  main_content_footer
  pre_footer_1
  pre_footer_top
  mobile_hotel_footer
  Draai uw apparaat horizontaal voor een betere weergave.