mobile_sub_menu
booking_engine
 • sub_menu
image_header
 • main_content_covid
  mobile_main_content
  main_content_header
  main_content_header_top_left
  main_content_header_bottom_left
  main_content_header_top_right
main_content_alert
main_content_1
 • Terug naar nieuwsoverzicht

  NAAR EEN MEER VERANTWOORDE CONSUMPTIE

  Delen:

  AUGUSTUS

  21

  20180821144636000000>

  Wat is verantwoorde consumptie?

  Bij het kiezen van een product moet u zichzelf de volgende vraag stellen: onder welke menselijke en arbeidsomstandigheden worden de producten vervaardigd?


  Een bewuste, verantwoorde consumptie, verenighaar met natuurbehoud en gericht op het bevorderen van activiteiten die bevorderlijk zijn voor het milieu, is een grote sociale, ecologische bijdrage en een belangrijk middel om verandering op de martk teweeg te brengen.


  Verantwoorde consumptie houdt ethische, ecologische en solidaire consumptie in. Deze vorm van consumptie betekent dat producten niet alleen op basis van hun kwaliteit en prijs worden gekozen, maar ook met inachtneming van het milieu- en sociale effect dat die hebben, en van de ethiek van de bedrijven die deze vervaardigen.


  Ethische consumptie
  Ethische consumptie is een vorm van consumptie waarbij er meer belang gehecht wordt aan rechtvaardige, solidaire of ecologische opties en er geconsumeerd wordt in overeenstemming met die waarden en niet alleen uit hoofde van de prijs en persoonlijk gewin.


  In het bijzonder wordt er nadruk gelegd op zuinigheid, dit houdt in dat er onderscheid wordt gemaakt tussen daadwerkelijke en gecreëerde behoeften. Als men dat doet worden er minder producten geconsumeerd, en derhalve neemt het volume aan afval af evenals de vervuiling die het gevolg is van productie en consumptie.


  Ecologische consumptie
  Wanneer wij het hebben over ecologische consumptie doelen wij op bewuste consumptie waarbij de consumenten niet alleen kijken of die aan hun behoeften bevredigt, maar zij tevens trachten te consumeren op een wijze die bevorderlijk is voor het milieu en de rest van de levende wezens.


  Hiervoor is een fundamenteel productiesysteem dat gebaseerd is op de principes van vermindering, hergebruik en recycling van de verschillende sociale producten nodig. Ook worden producten met een organische afkomst geanalyseerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op het creëren van ecologische landbouw en veeteelt, ambachtelijke productie en alle andere productiemethoden die niet schadelijk zijn voor het milieu.


  Solidaire consumptie
  Houdt rekening met de sociale relaties en arbeidsvoorwaarden waaronder een product vervaardigd of een dienst verleend wordt. Dit bestaat in het betalen van een rechtvaardige prijs voor het verrichte werk en het bevorderen van sociale alternatieven inzake productie en integratie, en dit werkt een evenwichtige en duurzame ontwikkeling in de hand.


  Wij kunnen ecologische consumptie vanuit verschillende oogpunten beoordelen:
  - Minder aankopen verrichten.
  - Als wij aankopen verrichten moeten wij kiezen voor producten die tijdens het productieproces hebben voldaan aan een aantal vereisten die het milieu niet schaden noch aantasten.
  - Geen producten kopen die tijdens hun productieproces leiden tot een groter verbruik van natuurlijke hulpmiddelen.
  - Wij moeten altijd letten op de mogelijkheid natuurlijke of biologisch afbreekbare producten te kiezen in plaats van vervuilende.
  - Vermijd die verpakte en ingepakte producten om geen afval te genereren door onze consumptie.
  - Beoordelen of de bedrijven die het product vervaardigen en distribueren dat wij gaan aanschaffen beschikken over een gecertificeerd milieubeheersysteem.

  Als consumenten hebben wij de kans ons beslissingscriterium overeenkomstig onze overtuigingen toe te passen.

  Wij van THB hotels zetten ons iedere dag in om het bovenstaande te verwezenlijken.

  Wij weten hoe belangrijk het is om die leveranciers te kiezen die net zo milieubewust zijn als wij. Wij delen de klant mee hoe die meer ecologisch en verantwoordelijk gebruik kan maken van de hulpmiddelen. En bovenal vechten wij tegen verspilling en kiezen ervoor het noodzakelijke te consumeren om het volume aan afval te verminderen.

main_content_2
main_content_3
main_content_4
main_content_5
main_content_6
main_content_7
main_content_8
main_content_9
main_content_10
main_content_11
main_content_12
main_content_13
main_content_14
main_content_15
main_content_16
main_content_17
main_content_18
main_content_19
main_content_20
main_content_21
main_content_22
main_content_23
main_content_24
main_content_25
main_content_26
main_content_27
main_content_28
main_content_29
main_content_30
main_content_footer_top_without_border
main_content_footer
pre_footer_1
pre_footer_top
mobile_hotel_footer
Draai uw apparaat horizontaal voor een betere weergave.