mobile_sub_menu
booking_engine
 • sub_menu
image_header
 • main_content_covid
  mobile_main_content
  main_content_header
  main_content_header_top_left
  main_content_header_bottom_left
  main_content_header_top_right
main_content_alert
main_content_1
 • Terug naar nieuwsoverzicht

  De koolstofvoetafdruk van het bedrijf THB hotels daalt 19% in 2019

  Delen:

  JANUARI

  28

  co2-2>
  Elk wordt op 28 januari de Werelddag voor de vermindering van de CO2-uitstoot gevierd, ook wel de Werelddag voor de actie tegen de opwarming van de aarde genoemd, onder auspiciën van de Verenigde Naties (VN). Het is de datum om beslissingen te nemen ten gunste van de zorg voor onze planeet, om de samenleving bewust te maken van en voor te lichten over het effect van de mens op het milieu, een effect dat tot uiting komt in de koolstofvoetafdruk.

   

  De koolstofvoetafdruk is de som van de CO2-emissies die gegenereerd wordt door de activiteiten van een organisatie en is een indicator die het mogelijk maakt de milieuprestaties van bedrijven te beoordelen.

   

  De reductie van de Koolstofvoetafdruk is een handeling die ons aller verantwoordelijk is: bedrijven, instellingen en burgers.

   

  Bij THB hotels minimaliseren we elk jaar onze CO2-uitstoot en passen we nieuwe maatregelen toe om hieraan bij te dragen. Op de dag die in het teken hiervan staat willen wij graag met u ons laatste verslag over de koolstofvoetafdruk van de keten met u delen.

   

  De broeikasgasseninventaris (BKG) van THB hotels is opgesteld op basis van de activiteiten verricht in alle door ons beheerde vestigingen op Mallorca, Ibiza en Lanzarote. Daarbij lag de nadruk op de controle, rekening houdend met de totaliteit van de emissies waar de organisatie een operationele controle kan uitoefenen is opgenomen.

  De berekening is uitgevoerd rekening houdend met de volgende scope 1 en scope 2 emissies:

   

  - Scope 1. Directie emissies afkomstig van BKG-bronnen afkomstig van of gecontroleerd door THB hotels. Concreet betreft dat de volgende bronnen (deze verschillen naargelang de vestiging):

  o Verbranding van dieselbrandstof
  o Verbranding van gas via pijpleidingen
  o Verbranding van LPG-gas afkomstig uit een tank
  o Verbranding van propaangas opgeslagen in flessen
  o Lekkage van koelgassen

   

  - Scope 2. Indirecte emissies ten gevolge van energieproductie. Deze worden veroorzaakt door activiteiten van de organisatie maar die worden opgewekt op andere locaties (een thermische energiecentrale bijvoorbeeld).


  De methodologie die hiervoor gebruikt wordt is in alle gevallen gebaseerd op berekeningen volgens de volgende verhouding: Emissie (Tn CO2) = Activiteitgegevens x Emissiefactor*


  *In alle gevallen wordt als emissiefactor de factor verstrekt door het Ministerie van Ecologische Transitie gebruikt, in de vorm van de officiële rekenmachine voor de berekening en registratie van de koolstofvoetafdruk.

   

  In 2019, vergeleken met het basisjaar 2017, kunnen wij zeggen dat de koolstofvoetafdruk van het bedrijf THB hotels:
  In absolute termen is de CO2-uitstoot gedaald met 34,30%
  In verhouding daalt de waarde per vestiging met 32,51% ten opzichte van het basisjaar.

   

  In 2019, ten opzichte van 2018:
  - Is de totale uitstoot verminderd met 19,82%
  - Is dit in verhouding per vestiging afgenomen met 19,05%

   

  Hoe zijn wij daarin geslaagd?

  - Op de koolstofvoetafdruk van THB HOTELS in 2019 was van invloed de overschakeling op aardgas via pijpleidingen,
  met een lagere emissiefactor, in vergelijking met het directe verbruik van fossiele brandstoffen.

  - Wij zijn erin geslaagd in dalende tendens te bewerkstelligen van de uitstoot van gefluoreerde gassen, en dit is te danken aan de geleidelijke vervanging van gassen door gassen met een lager GWP (gassen die vriendelijker zijn voor het broeikaseffect). En het is ook te danken aan de toename van de frequentie van preventieve controles en de vervanging van apparatuur om lekken te voorkomen.

  - De elektriciteitsemissies in de THB-hotels vertonen een aanzienlijke daling, die jaar na jaar hoger wordt. Dit is het gevolg van de verlaging van de emissiefactor van het toeleveringsbedrijf. De nadruk ligt op het elektriciteitsverbruik, dat is de grootste factor die bijdraagt aan de uitstoot.

  - Wij verbinden ons ertoe om gecertificeerde groene elektriciteit te contracteren. Dat wil zeggen dat wij kiezen voor een elektriciteitsverbruik dat voor 100% uit hernieuwbare bronnen afkomstig is en dat dus nul broeikasgasuitstoot heeft, in de hotels op de Canarische Eilanden.

  - Wij hechten waarde aan de vervanging van fossiele energiebronnen voor waterverwarming, door middel van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen of biomassa in sommige hotels (zoals de verwarmde zwembaden op de Canarische Eilanden).


  Wij zullen ons blijven inspannen om de neerwaartse trend in de koolstofvoetafdruk van de THB hotels te handhaven en ervoor zorgen dat, met het verstrijken van de jaren, de impact van onze activiteiten op het milieu zo laag mogelijk zal zijn.

   

   

main_content_2
main_content_3
main_content_4
main_content_5
main_content_6
main_content_7
main_content_8
main_content_9
main_content_10
main_content_11
main_content_12
main_content_13
main_content_14
main_content_15
main_content_16
main_content_17
main_content_18
main_content_19
main_content_20
main_content_21
main_content_22
main_content_23
main_content_24
main_content_25
main_content_26
main_content_27
main_content_28
main_content_29
main_content_30
main_content_footer_top_without_border
main_content_footer
pre_footer_1
pre_footer_top
mobile_hotel_footer
Draai uw apparaat horizontaal voor een betere weergave.