mobile_sub_menu
12
Vlucht + Hotel Exclusieve voordelen
booking_engine
 • sub_menu
image_header

THB HOTELS

WELKOM OP JE FAVORITE PLEK

 • main_content_covid
  mobile_main_content
  main_content_header

  Wij zijn een familie

  Op 2 januari 1987, begon het avontuur voor THB hotels op het eiland Mallorca onder aanvoering van Francisco Miralles. Zijn uitstekende ondernemersgeest, scherpzinnige ondernemersvisie en de constante steun van zijn familie waren de belangrijkste elementen die gemaakt hebben dat het nu zo'n bloeiend bedrijf is. Momenteel is de familie er samen met een team van geweldige professionals gespecialiseerd in hotelmanagement in geslaagd om van THB-hotels een continu groeiende keten te maken met drie- en viersterrenhotels op de beste toeristische bestemmingen in Spanje: Mallorca, Ibiza, Costa del Sol en Lanzarote.


  Sinds de oprichting is THB hotels zich ervan bewust dat toerisme plaatsvindt in een bevoorrechte omgeving. Daarom is er besloten in onze hotels geleidelijk aan een beheersysteem te implementeren volgens de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001, waarbij ook voldaan wordt aan eisen van andere systemen waarbij gestreefd wordt op het behalen van duurzaamheid, zoals Travelife of het GHG-protocol, voor · De reikwijdte van ons managementsysteem betreft accommodatie-, catering- en evenementendiensten.


  De leden van het Hoofdkantoor, de directeuren van elk van de hotels, de hoofden van de verschillende afdelingen en elk van de leden van de organisatie zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van het Kwaliteits- en Milieubeleid, binnen het kader van hun functies. En alle belanghebbenden (klanten, werknemers, leveranciers, enz.) komen met voorstellen en suggesties om aan te geven hoe we ons voortdurend kunnen verbeteren en actief kunnen deelnemen aan het geïntegreerde managementsysteem om de efficiëntie ervan te verbeteren.  Met een sterke verbintenissen

  main_content_header_top_left
  main_content_header_bottom_left
  main_content_header_top_right
main_content_alert
main_content_1
 • ONZE VERBINTENIS OM AAN ALLE VEREISTEN TE VOLDOEN

  Of die niet wettelijk verplicht of vrijwillig zijn overgenomen door de organisatie, die op ons van toepassing zijn vanwege onze activiteiten, zowel voor wat betreft de uitvoering van onze dienstverlening als op het effect op het milieu van onze activiteiten.

  ONZE VERBINTENIS OM DE TEVREDENHEID VAN ONZE KLANTEN TE VERHOGEN

  Door dagelijks onze beste diensten aan te bieden en die aan te passen aan uw wensen.

  ONZE VERBINTENIS OM ONS WERK UIT TE VOEREN IN EEN MANAGEMENTOMGEVING DIE CONTINUE VERBETERING GARANDEERT

  In onze diensten, in onze werkwijzen en in onze relaties met klanten en belanghebbenden, door het opstellen en periodiek beoordelen van onze kwaliteits- en milieudoelstellingen.

  ONZE VERBINTENIS OM HET MILIEU TE RESPECTEREN

  Door middel van acties en maatregelen gericht op het voorkomen van elke vorm van vervuiling die kan worden gegenereerd tijdens het verrichten van onze activiteit, met de nadruk op de controle van belangrijke milieuaspecten.

  ONZE VERBINTENIS OM GELEIDELIJK VERBETERINGEN OP TE NEMEN MET BETREKKING TOT HOTELCIRCULARITEIT

  Door te handelend op te treden op de belangrijkste gebieden van energie, waterbeheer en het integreren van lokale producten, het verminderen en het verbeteren van afvalbeheer en het optimaal benutten van het gebruik van materialen.

  ONZE VERBINTENIS OM DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS TE BESCHERMEN

  Het respecteren van hun collectieve overeenkomsten en het garanderen van de ontwikkeling van hun rechten van affiliatie en vertegenwoordiging.

  ONZE VERBINTENIS OM EEN VEILIGE, AANGENAME OMGEVING TE BEVORDEREN

  Voor onze klanten, werknemers en medewerkers door acties die de veiligheid op het werk en de bescherming van de gezondheid garanderen bij het verrichten van onze activiteiten.

  ONZE VERBINTENIS OM BETROKKEN TE ZIJN BIJ DE BESCHERMING VAN DE MENSENRECHTEN

  Wanneer wij geconfronteerd worden met welke vorm van misbruik dan ook, en in het bijzonder het ondernemen van acties om minderjarigen te beschermen tegen mogelijke situaties van seksuele uitbuiting.

  ONZE BETROKKENHEID BIJ DE LOKALE GEMEENSCHAP

  Door middel van samenwerkingsverbanden die de verspreiding van cultuur en tradities en de verbetering en ontwikkeling van de economie bevorderen.

  Can Picafort, september 2022Francisco Miralles

 • main_content_2

  Een goed gedefinieerde missie

  Als familiebedrijf gaat bij ons teamwork boven als het aankomt op het gelukkig maken van onze gasten en dit alles volgens de strengste normen op het gebied van kwaliteit, efficiëntie en concurrentievermogen, hoge winstgevendheid en duurzame groei.


  Ons belangrijkste doel is onze klanten de best mogelijke vakantie-ervaring te bieden en daarbij wordt elk detail met zorg behandeld.


  We maximaliseren de waarde en gezondheid van hotelinfrastructuur door een "schone generatie" te bevorderen en te streven naar duurzame ontwikkeling, en volledige betrokkenheid bij de samenleving en de planeet.  Een duidelijke visie

  We willen geluk genereren voor onze gasten en waarde toevoegen aan onze medewerkers, waarbij wij voortdurend streven naar het verbeteren van de tevredenheidsscores, onderzoek verrichten naar de zorgen en wensen van onze klanten en actieplannen uitvoeren om deze waar te maken.


  Daarnaast werken we aan het bevorderen van de verantwoorde waardeketen op de bestemmingen waar we aanwezig zijn, waarbij wij lokaal denken, maar op een wijze die een wereldwijde impact heeft.  En sterke normen en waarden

  main_content_3
 • Innovatie

  Om waarde toe te voegen aan onze klanten, welvaart te genereren en stabiele en hoogwaardige werkgelegenheid voor onze werknemers te bevorderen.

  Duurzame verbintenis

  Om te kijken hoe we in de praktijk verbeteringen van onze dienstverlening en milieubescherming kunnen doorvoeren.

  Gelijke kansen

  Ervoor zorgen dat alle mensen, ongeacht hun verantwoordelijkheidsniveau, dezelfde mogelijkheden hebben zich professioneel te ontwikkelen.

  Flexibiliteit

  Om in te kunnen spelen op voortdurend veranderende situaties en op deze manier de duurzaamheid van het bedrijf garanderen.

  Integriteit en beleefdheid

  Om onze taken uit te voeren met het grootste respect voor de huidige regelgeving.

  Teamwork

  Om de samenwerking op de werkplek te verbeteren.

  Participatie

  Het te allen tijde stimuleren van de betrokkenheid van stakeholders bij het invoeren van nieuwe initiatieven.

 • main_content_4
  main_content_5
  main_content_6
  main_content_7
  main_content_8
  main_content_9
  main_content_10
  main_content_11
  main_content_12
  main_content_13
  main_content_14
  main_content_15
  main_content_16
  main_content_17
  main_content_18
  main_content_19
  main_content_20
  main_content_21
  main_content_22
  main_content_23
  main_content_24
  main_content_25
  main_content_26
  main_content_27
  main_content_28
  main_content_29
  main_content_30
  main_content_footer_top_without_border
  main_content_footer
  pre_footer_1
  pre_footer_top
  mobile_hotel_footer
  Draai uw apparaat horizontaal voor een betere weergave.