mobile_sub_menu
booking_engine
 • sub_menu
image_header
 • main_content_covid
  mobile_main_content
  main_content_header
  main_content_header_top_left
  main_content_header_bottom_left
  main_content_header_top_right
main_content_alert
main_content_1
 • Terug naar nieuwsoverzicht

  KWALITEITS- EN MILIEUBELEID

  Delen:

  AUGUSTUS

  16

  20180821141753000000>

  Sinds de oprichting zijn wij van THB hotels ons ervan bewust dat onze toeristische activiteit word verricht in een bevoorrechte omgeving gericht is op de dagelijkse, gepersonaliseerde behandeling van onze gasten.


  Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, en daarom hebben wij in onze vestigingen een managementsysteem ingevoerd volgens de internationale normen ISO 9.001 en ISO 14.001, waarbij wij altijd rekening houden met de verplichtingen van ons Kwaliteits- en milieubeleid.

  Het kwaliteits- en milieubeleid is een referentiekader dat ons streven naar een voortreffelijk management omvat en waarbij wij voortdurend trachten onze activiteiten beter te verrichten om zo een meer duurzame wereld te creëren.Om deze reden werken wij iedere dag aan een duurzaamheidsprogramma dat milieuvriendelijke praktijken bevordert en ons negatieve effect daarop vermindert.

  Ons milieuplan richt zich op verschillende gebieden: milieueducatie, milieueffect, duurzame gastronomie en communicatie.

  1. Milieueducatie. Wij organiseren activiteiten die het bewustzijn en de sensibilisatie van onze gasten verhogen, zoals het reinigen van stranden en het opruimen van afval, minder wegwerpplastic gebruiken, workshops gericht op recycling en het verhogen van het bewustzijn van het overmatig gebruik van plastic. Wij bieden onze gasten plekken voor het selecteren en afvalinzameling en wij nemen actief deel aan milieuprogramma’s zoals het Reconantura project.

  2. Milieueffect. Op dit gebied proberen zoveel mogelijk ons milieueffect tot een minimum terug te brengen. Wij hebben een nieuw reinigingsplan ingevoerd dat leidt tot vermindering en welhaast volledig stoppen met het gebruiken van chemische schoonmaakmiddelen voor het reinigen van onze hotels. In dit verband hebben wij ook een programma geïntroduceerd voor het reinigen met geozoniseerd water waardoor het niet lange nodig is chemische producten te gebruiken voor het desinfecteren van voedingsmiddelen, en op deze wijze wordt tevens een niveau aan hygiëne verkregen dat moeilijk te overtreffen is.
  De laatste renovaties die uitgevoerd zijn in enkele THB hotels werden verricht volgens het principe van omvormen van de bouwwerken in efficiënte, intelligente en zo ecologisch mogelijke gebouwen. Daartoe worden elementen gebruikt die vervaardigd zijn uit gerecyclede materialen, er worden technologisch efficiënte systemen geïnstalleerd of of geautomatiseerde of elektrische installaties met energiecertificaat A***, hetgeen een bijdrage levert en milieuzorg en ter bevordering van een meer duurzame architectuur.
  Wij willen het gebruik van plastic actief verminderen daarom hebben wij in zoveel mogelijk producten die door onze gasten gebruikt worden biologische afbreekbare producten opgenomen.

  3. Duurzame gastronomie. Om het effect van de emissies veroorzaakt door het transport van voedingsmiddelen kiezen wij plaatselijke leveranciers die aangetoond hebben dat zij milieuverplichtingen naleven en onze kgasten plaatselijke producten van km 0 aanbieden. Dit jaar hebben wij in onze menukaarten van de bars en restaurantes en op de drankkaarten gerechten opgenomen met lokale producten, naast lokale en/of biologische wijnen.

  4. Milieucommunicatie. Wij proberen ons eigen team en onze gasten duidelijk te maken wat het standpunt van THB Hotels is op het gebied van milieubehoud, informatie te verschaffen over milieuvriendelijke praktijken en leggen wij onze milieucriteria aan onze leveranciers of medewerkers zodat die op een lijn zijn met ons en rekening houden met onze ideeën.

main_content_2
main_content_3
main_content_4
main_content_5
main_content_6
main_content_7
main_content_8
main_content_9
main_content_10
main_content_11
main_content_12
main_content_13
main_content_14
main_content_15
main_content_16
main_content_17
main_content_18
main_content_19
main_content_20
main_content_21
main_content_22
main_content_23
main_content_24
main_content_25
main_content_26
main_content_27
main_content_28
main_content_29
main_content_30
main_content_footer_top_without_border
main_content_footer
pre_footer_1
pre_footer_top
mobile_hotel_footer
Draai uw apparaat horizontaal voor een betere weergave.