mobile_sub_menu
booking_engine
 • sub_menu
image_header
 • main_content_covid
  mobile_main_content
  main_content_header
  main_content_header_top_left
  main_content_header_bottom_left
  main_content_header_top_right
main_content_alert
main_content_1
 • Terug naar nieuwsoverzicht

  ECOFRIENDLY NEWS

  Delen:

  JUNI

  12

  20180621090553000000>

  Wij van THB hotels in ons streven naar verbetering en een groter milieubewustzijn beginnen nu met het gebruik van geozoniseerd water in onze installaties.


  Door te reinigen met geozoniseerd water hoeven wij niet langer chemicaliën te gebruiken voor onze reinigingsprocessen, en daarnaast wordt er een mate aan hygiëne verkregen die moeilijk te overtreffen is.


  De reinigingssystemen op basis van geozoniseerd water leiden tot een tijds- en kostenbesparing en daarnaast beschermen zij het milieu Tevens is er het grote voordeel daarmee risico’s voor de gezondheid van onze werknemers worden voorkomen.
  Het duurzaamheidsonderzoek verricht door Professor Gibig, directeur van het Centrum voor Schoonmaakmiddelen van de Universiteit van Tennessee, Knoxville, VS en de Werkgroep Duurzaamheid van Ecoforum vergeleken geozoniseerd water met traditionele reinigingsmiddelen via 7 fundamentele categorieën inzake milieu en gezondheid. Tot deze milieucategorieën behoren energieverbruik, luchtverontreinigen, zuren, eutrofiëring van water veroorzaakt door middel van plantenvoeding, deeltjes en  broeikasgassen, en zij kwamen tot de conclusie dat het voordeel van het geozoniseerd water 97% is. Deze universiteit is een van de oudste die gespecialiseerd is in milieustudies dankzij onderzoekseenheden daarvan die zich daarmee bezig houden.


  Vandaag geven wij een cursus aan ons huishoudelijk personeel om die bij het project te betrekken als voornaamste aanjagers van verandering. Welkom bij deze grote UITDAGING!


  THB hotels, “Voor een betere wereld”.

main_content_2
main_content_3
main_content_4
main_content_5
main_content_6
main_content_7
main_content_8
main_content_9
main_content_10
main_content_11
main_content_12
main_content_13
main_content_14
main_content_15
main_content_16
main_content_17
main_content_18
main_content_19
main_content_20
main_content_21
main_content_22
main_content_23
main_content_24
main_content_25
main_content_26
main_content_27
main_content_28
main_content_29
main_content_30
main_content_footer_top_without_border
main_content_footer
pre_footer_1
pre_footer_top
mobile_hotel_footer
Draai uw apparaat horizontaal voor een betere weergave.