mobile_sub_menu
booking_engine
 • sub_menu
image_header
 • main_content_covid
  mobile_main_content
  main_content_header
  main_content_header_top_left
  main_content_header_bottom_left
  main_content_header_top_right
main_content_alert
main_content_1
 • Terug naar nieuwsoverzicht

  DE EERSTE AFGESTUDEERDEN VAN DE DUALE BEROEPSOPLEIDING THB COLLEGE

  Delen:

  OKTOBER

  12

  20181022125316000000>
  Wij van THB hotels zijn ons ervan bewust dat het opleiden van personeel het verschil maakt.
  Dientengevolge hebben wij ons altijd ingezet voor de interne ontwikkeling van onze werknemers, waarbij in het bijzonder de nadruk gelegd is op talentmanagement, tezamen met de noodzaak professionals die de toekomst van het bedrijf zijn te identificeren en op te leiden.

  En gezien ons engagement op het gebied van opleidingen hebben wij in 2016 het project THB College gelanceerd.

  Dit project is nu werkelijkheid geworden, en wij hebben al onze inspanningen en creativiteit aangewend om de ontwikkeling van alle werkteams te bevorderen, rekening houdende met de behoefte aan opleiding en training. Waarbij wij de focus hebben gelegd op hun zorgen en dromen, waarbij wij hen begeleiden op hun weg naar succes.
  Een combinatie van ons sociale engagement en onze begaanbaarheid bij opleidingen heeft geleid tot het Duale Opleidingsproject, en het doel daarvan is het bevorderen van de inzetbaarheid en arbeidskansen van jongeren die het om verschillende redenen niet eenvoudig hebben een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

  Ons Duale project is een revolutionair middel om een talentenpool van “werknemers – leerlingen” te creëren via hun academische opleiding gegeven door de School voor Toerisme en THB College gezamenlijk, met hun werkzaamheden in THB hotels.

  Een Duale Beroepsopleiding is een nieuwe methode op het gebied van beroepsopleidingen. De Duale Beroepsopleidingsprojecten combineren binnen het onderwijssysteem de processen van lesgeven en leren binnen het bedrijf en in het opleidingscentrum en worden gekenmerkt door het feit dat die worden gegeven volgens een systeem van afwisseling tussen het onderwijscentrum en het bedrijf, met een variabel aantal uren of dagen dat doorgebracht wordt in het werkcentrum en het onderwijscentrum .- Spaans Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleidingen

  Wij hebben ons tot doel gesteld een talentenpool en hier opgeleide goede professionals die de ware omgeving van de sector kennen te scheppen, en daarbij bieden wij hen de kans werk te vinden, en dit helpt hen zichzelf te verbeteren, te overtreffen en hun dromen te verwezenlijken.

  THB hotels en de School voor Toerisme “Felipe Moreno” hebben op 11 oktober jongstleden de eerste afstudeerceremonie gehouden voor de 19 leerlingen die dit project hebben verwezenlijkt. Zij zijn hierin geslaagd dankzij hun inspanning en toewijding, waarbij zij de opleiding combineerden met hun werkzaamheden in de vorm van een opleiding die volledig afgestemd is op de uit te oefenen functie binnen de hotels van de keten, en nu zijn zij de eerste afgestudeerden van de Duale Opleidingsproject.

  Een baanbrekend project omdat dit de eerste keer is dat er afgestudeerden zijn aan een “In Company” Duale Beroepsopleiding, een project dat uitgevoerd kon worden dankzij een nieuwe leermethode, door middel van het THB College scholingsprogramma. De participatie van THB hotels is merkbaar vanaf het begin van het opleidingsprogramma tot aan de integratie in de arbeidsmarkt om de leerling te begeleiden in de ontwikkelingsfase van zijn/haar professionele loopbaan, en dat die zo deel uitmaakt van de talentenpool van THB hotels.

  Dankzij het samenwerkingsverband tussen THB hotels en de School voor Toerisme was het mogelijk deze academische opleidingsmethode en integratie in de arbeidsmarkt, en heeft tot doel de arbeidsvaardigheden te verbeteren terwijl er tegelijkertijd arbeidservaring wordt opgedaan.

  THB hotels wil hierbij iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van dit project en die het mogelijk hebben gemaakt. En onze dank gaat uit naar alle leraren van de School voor Toerisme, de directeuren en werknemers van onze hotels die hebben bijgedragen aan de opleiding van de leerlingen. Tevens bedanken wij alle interne afdelingen van het bedrijf die hun bijdrage hebben geleverd, en bovenal willen die 19 leerlingen bedanken die wij vandaag kunnen feliciteren.

  Wij van THB hotels wensen u een succesvolle toekomst toe, en wij willen daar graag deel van blijven uitmaken.
main_content_2
main_content_3
main_content_4
main_content_5
main_content_6
main_content_7
main_content_8
main_content_9
main_content_10
main_content_11
main_content_12
main_content_13
main_content_14
main_content_15
main_content_16
main_content_17
main_content_18
main_content_19
main_content_20
main_content_21
main_content_22
main_content_23
main_content_24
main_content_25
main_content_26
main_content_27
main_content_28
main_content_29
main_content_30
main_content_footer_top_without_border
main_content_footer
pre_footer_1
pre_footer_top
mobile_hotel_footer
Draai uw apparaat horizontaal voor een betere weergave.